Poziom 3: Lekcja 3

14【 竹 】

liczyć

on'yomi:サン

kun'yomi:そろ

pinyin: suàn

計算けいさん[suru] liczyć, obliczać

足し算たしざんdodawanie (mat.)

引き算ひきざんodejmowanie (mat.)

暗算あんざん[suru] liczyć w głowie

予算よさんbudżet

算数さんすうarytmetyka

公算こうさんprawdopodobieństwo

算盤そろばんliczydło (obecnie zapisywane w hiraganie)

掛け算かけざんmnożenie (mat.)

割り算わりざんdzielenie (mat.)

【 計算 】

全部(ぜんぶ)でいくらになるか、計算(けいさん)してください。
Policz, ile to wszystko wyniesie razem.

【 足し算 】

小学校(しょうがっこう)一年生(いちねんせい)()(ざん)勉強(べんきょう)します。
Uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej uczą się dodawania.

【 引き算 】

(わたし)()(ざん)苦手(にがて)です。
Jestem słaby w odejmowaniu.

【 暗算 】

(わたし)暗算(あんざん)苦手(にがて)です。
Liczenie w pamięci także nie jest moją mocną stroną.

【 予算 】

このプロジェクトの予算(よさん)五万(ごまん)ドルです。
Budżet tego projektu wynosi 50 tysięcy dolarów.

【 算数 】

今日(きょう)算数(さんすう)宿題(しゅくだい)があります。
Mam dzisiaj do zrobienia zadanie domowe z arytmetyki.

【 公算 】

このプロジェクトが成功(せいこう)する公算(こうさん)(おお)きい。
Jest wysokie prawdopodobieństwo, że ten projekt odniesie sukces.

Materiał z innych znaków

収支決算しゅうしけっさんzamknięcie rozliczeń

掛け算かけざんmnożenie (mat.)

採算さいさんzysk

換算かんさんprzekonwertować (walutę)

換算かんざんprzekonwertować (walutę)

暫定予算ざんていよさんtymczasowy budżet

概算がいさんprzybliżone wyliczenia

清算せいさん[suru] rozliczyć; odpokutować

清算済みせいさんずみzapłacony, uregulowany (rachunek)

珠算しゅざん[suru] liczyć na liczydle

誤算ごさんbłąd rachunkowy, [suru] pomylić się w liczeniu; przeliczyć się

【 換算 】

一万円(いちまんえん)をユーロに換算(かんさん)していくらとなりますか。
Ile to będzie 10 tys. jenów w przeliczeniu na euro?

【 清算 】

(はやし)さん、先日(せんじつ)出張(しゅっちょう)経費(けいひ)清算(せいさん)して、部長(ぶちょう)提出(ていしゅつ)してください。
Panie Hayashi, proszę rozliczyć koszty ostatniej delegacji i przedstawić je szefowi.

【 採算 】

この企画(きかく)採算(さいさん)()れないかもしれない。
Ten projekt może nie przynieść zysków.

【 誤算 】

ドルのレートが()がるのは誤算(ごさん)だった。
Przeliczyłem się myśląc, że kurs dolara wzrośnie.

【 概算 】

(かれ)財産(ざいさん)は1(おく)ドルと概算(がいさん)された。
Jego majątek został szacowany na 100 mln dolarów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.