Poziom 3: Lekcja 3

japońska miara długości, 3.03 cm; por.

on'yomi:スン

pinyin: cùn

すんsun

寸法すんぽうrozmiar

寸前すんぜんtuż przed

一寸ちょっとtroszkę

【 寸 】

(むかし)日本(にほん)ではセンチメートルの()わりに、(すん)という単位(たんい)使(つか)っていました。
Dawniej Japończycy nie posługiwali się centymetrem, lecz jednostą sun.

【 寸法 】

この(はしら)寸法(すんぽう)(はか)ってください。
Proszę zmierzyć rozmiar tej kolumny.

【 一寸 】

一寸(ちょっと)()ってください。
Proszę chwilę zaczekać.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.