Poziom 4: Lekcja 10

10【 言 】

studiować; uderzać, podbić

por.

on'yomi:トウ

kun'yomi:う(つ)

pinyin: tǎo

討つうつuderzać; pokonać, rozbić (armię nieprzyjaciela)

討議とうぎdyskusja, debata

検討けんとう[suru] sprawdzać, egzaminować, studiować, rozważać

討論とうろん[suru] spierać się, debatować

【 討つ 】

アメリカ(ぐん)が、ノルマンディーでドイツ(ぐん)()った。
Armia amerykańska rozbiła armię niemiecką w Normandii.

【 討論 】

選挙(せんきょ)(まえ)にテレビで、トゥスクとカチンスキが討論(とうろん)(おこ)ないました。
Przed wyborami Tusk i Kaczyński odbyli debatę w telewizji.

【 検討 】

この(けん)については、もう一度(いちど)検討(けんとう)させていただきます。
Pozwolę sobie jeszcze raz zbadać tę sprawę.

【 討議 】

国会(こっかい)では今日(きょう)憲法(けんぽう)改正(かいせい)についての討議(とうぎ)(おこ)なわれた。
W parlamencie odbyła się debata na temat rewizji konstytucji.

Materiał z innych znaków

検討けんとう[suru] sprawdzać, egzaminować, studiować, rozważać

【 検討 】

いい提案(ていあん)ですから、早速(さっそく)会議(かいぎ)検討(けんとう)しましょう。
To dobry pomysł, więc proponuję go szybko poddać obradom.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.