Poziom 3: Lekcja 3

por.

on'yomi:

pinyin:

切符きっぷbilet

音符おんぷnuta

符号ふごうznak, symbol

疑問符ぎもんふznak zapytania

感嘆符かんたんふwykrzyknik

【 音符 】

(わたし)はギターは()けますが、音符(おんぷ)()めません。
Umiem grać na gitarze, ale nie potrafię czytać nut.

【 符号 】

作文(さくぶん)()(とき)は、文字(もじ)だけではなく括弧(かっこ)句点(くてん)などの符号(ふごう)使(つか)います。
Przy pisaniu prac pisemnych używa się nie tylko liter, ale także różnych znaków interpunkcyjnych, np. cudzysłowiu, kropki itd.

Materiał z innych znaków

切符きっぷbilet

往復切符おうふくきっぷbilet w obie strony

【 切符 】

(えき)切符(きっぷ)()います。
Kupię bilety na dworcu.

【 往復切符 】

大阪(おおさか)までの往復(おうふく)切符(きっぷ)二枚(にまい)(くだ)さい。
Poproszę dwa bilety powrotne do Osaki.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.