Poziom 3: Lekcja 3

13【 戈 】

wojna

on'yomi:セン

kun'yomi:たたか(う)いくさ

pinyin: zhàn

戦うたたかうwalczyć

戦争せんそうwojna

内戦ないせんwojna domowa

休戦きゅうせんrozejm, zawieszenie broni

戦前せんぜんprzed wojną

戦後せんごpo wojnie

第二次世界大戦だいにじせかいたいせんdruga wojna światowa

いくさwojna, bitwa (hist.)

冷戦れいせんzimna wojna

【 戦争 】

戦争(せんそう)のない平和(へいわ)世界(せかい)になることを(ねが)っています。
Pragnę, aby na świecie zapanował pokój.

【 内戦 】

1861(ねん)にアメリカの南部(なんぶ)北部(ほくぶ)()こった内戦(ないせん)のことを、南北戦争(なんぼくせんそう)という。
Wojnę domową, która wybuchła w Ameryce w 1861 r. pomiędzy północnymi południowymi stanami, nazywamy Wojną Secesyjną.

【 休戦 】

(たたか)いが両国(りょうごく)(あいだ)にずっと(つづ)いているが、クリスマスの(とき)休戦(きゅうせん)した。
Wojna pomiędzy oboma krajami ciągle trwała, ale na czas Świąt Bożego Narodzenia nastąpił rozejm.

【 戦前 】

日本(にほん)では戦前(せんぜん)(おお)くの(ひと)着物(きもの)()ていました。
W Japonii przez wojną wielu ludzi nosiło kimono.

【 戦後 】

戦後(せんご)日本(にほん)経済(けいざい)大国(たいこく)になりました。
Po wojnie Japonia stała się potęgą gospodarczą.

【 第二次世界大戦 】

第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)は1945(ねん)()わりました。
Druga wojna światowa zakończyła się w 1945 roku.

【 戦う 】

ポーランドは第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)(とき)、ドイツと(たたか)いました。
Polska walczyła przeciw Niemcom w czasie drugiej wojny światowej.

【 戦 】

(さむらい)(いくさ)()かける(とき)には、(さけ)()む。
Samurajowie przed wyruszeniem do walki piją sake.

Materiał z innych znaków

争奪戦そうだつせんwalka (o przywództwo itp.)

南北戦争なんぼくせんそうWojna Secesyjna (USA, 1860-1865)

反戦はんせんantywojenny

戦争せんそうwojna

戦慄せんりつdreszcz, [suru] trząść się (ze strachu)

戦略せんりゃくstrategia

戦禍せんかzniszczenia wojenne; horror wojny

戦艦せんかんokręt wojenny

戦闘せんとうbitwa

戦闘機せんとうきmyśliwiec

挑戦ちょうせんwyzwanie, [suru] wyzwać, rzucić wyzwanie

挑戦的ちょうせんてき[na] prowokacyjny

挑戦者ちょうせんしゃosoba rzucająca wyzwanie

敗戦はいせんprzegrana w wojnie

核戦争かくせんそうwojna jądrowa

湾岸戦争わんがんせんそうwojna w Zatoce Perskiej (1991)

終盤戦しゅうばんせんostatni etap, ostateczna rozgrywka, ostatnia prosta (kampania wyborcza itp.)

舌戦ぜっせんpojedynek na słowa

遭遇戦そうぐうせんpotyczka

【 敗戦 】

戦勝国(せんしょうこく)敗戦国(はいせんこく)講和(こうわ)条件(じょうけん)指令(しれい)した。
Państwo zwycięskie narzuciło przegranemu państwu warunki pokojowe.

【 核戦争 】

1962(ねん)のキューバ危機(きき)(とき)核戦争(かくせんそう)勃発(ぼっぱつ)する(おそ)れが(たか)かった。
W czasie kryzysu kubańskiego w 1962 roku istniało duże zagrożenie wybuchu wojny nuklearnej.

【 開幕戦 】

大会(たいかい)開幕戦(かいまくせん)日本(にほん)韓国(かんこく)対戦(たいせん)する。
W meczu inaugurującym rozgrywki spotkają się drużyny Japonii i Korei.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.