Poziom 3: Lekcja 3

6【 爪 爫 】【 ノ 】

spór; walka

por.

on'yomi:ソウ

kun'yomi:あらそ(う)

pinyin: zhēng

争うあらそうwalczyć; kłócić się

戦争せんそうwojna

論争ろんそうspór, kłótnia

争点そうてんsporny punkt

争議そうぎstrajk, spór

言い争ういいあらそうkłócić się, spierać się

【 論争 】

イラク戦争(せんそう)について、世界中(せかいちゅう)様々(さまざま)論争(ろんそう)(おこな)われている。
Świat toczy spór na temat wojny w Iraku.

【 争点 】

あの二人(ふたり)論争(ろんそう)争点(そうてん)が、ちょっと()かりませんね。
Nie bardzo rozumiem, czego dotyczy ich spór.

【 争議 】

(いもうと)(いえ)では、家族(かぞく)関係(かんけい)がうまくいかなくて、家庭(かてい)争議(そうぎ)ばかり()こっています。
W rodzinie siostry nie układają się dobrze stosunki i tam ciągle dochodzi do kłótni rodzinnych.

【 言い争う 】

山田(やまだ)さんは社長(しゃちょう)()(あらそ)った。
Pan Yamada miał ostrą wymianę słów z szefem swojej firmy.

Materiał z innych znaków

争奪戦そうだつせんwalka (o przywództwo itp.)

南北戦争なんぼくせんそうWojna Secesyjna (USA, 1860-1865)

国境紛争こっきょうふんそうspór graniczny

我が闘争わがとうそうMein Kampf

戦争せんそうwojna

抗争こうそうwalka, rywalizacja

核戦争かくせんそうwojna jądrowa

湾岸戦争わんがんせんそうwojna w Zatoce Perskiej (1991)

競争きょうそうwspółzawodnictwo, konkurencja, rywalizacja

競争入札きょうそうにゅうさつzakład (wyścigi)

紛争ふんそうspór, konflikt

闘争とうそうwalka

階級闘争かいきゅうとうそうwalka klasowa

【 戦争 】

戦争(せんそう)のない平和(へいわ)世界(せかい)になることを(ねが)っています。
Pragnę, aby na świecie zapanował pokój.

【 抗争 】

首相(しゅしょう)椅子(いす)をねらって両者(りょうしゃ)(あいだ)抗争(こうそう)があった。
Pomiędzy nimi wynikła walka o fotel premiera.

【 核戦争 】

1962(ねん)のキューバ危機(きき)(とき)核戦争(かくせんそう)勃発(ぼっぱつ)する(おそ)れが(たか)かった。
W czasie kryzysu kubańskiego w 1962 roku istniało duże zagrożenie wybuchu wojny nuklearnej.

【 競争 】

この(ふた)つの会社(かいしゃ)生産高(せいさんだか)競争(きょうそう)をしている。
Te dwie firmy rywalizują pod względem wysokości produkcji.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.