Poziom 3: Lekcja 22

por.

on'yomi:コウ

kun'yomi:あらが(う)

pinyin: kàng

反抗はんこう[suru] być nieposłusznym, opierać się, stawiać opór

反抗的はんこうてき[na] oporny, buntowniczy

抗議こうぎprotest, [suru] protestować

抗争こうそうwalka, rywalizacja

抗ガン剤こうガンざいlek przeciw rakowi

【 反抗的 】

(かれ)らは先生(せんせい)(たい)して反抗的(はんこうてき)態度(たいど)()った。
Oni przyjęli buntowniczą postawę wobec profesora.

【 抗議 】

野党(やとう)当然(とうぜん)政府(せいふ)原案(げんあん)抗議(こうぎ)した。
Partia opozycyjna oczywiście zaprotestowała przeciwko projektowi ustawy zaproponowanej przez rząd.

【 抗争 】

首相(しゅしょう)椅子(いす)をねらって両者(りょうしゃ)(あいだ)抗争(こうそう)があった。
Pomiędzy nimi wynikła walka o fotel premiera.

【 抗ガン剤 】

(あたら)しい(こう)ガン(ざい)のおかげで病気(びょうき)克服(こくふく)できました。
Pokonał chorobę dzięki nowemu lekowi na raka.

Materiał z innych znaków

抗毒素こうどくそantytoksyna, surowica

抵抗ていこう[suru] opierać się

抵抗器ていこうきopornik (elek.)

【 抵抗 】

(かれ)らは敵軍(てきぐん)頑強(がんきょう)抵抗(ていこう)した。
Oni twardo przeciwstawiali się armii nieprzyjaciela.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.