Poziom 4: Lekcja 13

10【 木 】

pestka; jądro

por.

on'yomi:カク

pinyin: hé, hú

核戦争かくせんそうwojna jądrowa

核エネルギーかくエネルギーenergia jądrowa

核燃料かくねんりょうpaliwo jądrowe

核兵器かくへいきbroń jądrowa

核廃棄物かくはいきぶつodpady promieniotwórcze; por: 放射性廃棄物 ほうしゃせいはいくぶつ

原子核げんしかくjądro atomu

核家族かくかぞくrodzina nuklearna

核心かくしんrdzeń; środek; sedno

結核けっかくgruźlica

【 核戦争 】

1962(ねん)のキューバ危機(きき)(とき)核戦争(かくせんそう)勃発(ぼっぱつ)する(おそ)れが(たか)かった。
W czasie kryzysu kubańskiego w 1962 roku istniało duże zagrożenie wybuchu wojny nuklearnej.

【 核エネルギー 】

福島(ふくしま)原子力発電所(げんしりょくはつでんしょ)事故(じこ)結果(けっか)(かく)エネルギーに反対(はんたい)する(ひと)()えた。
W konsekwencji awarii elektrowni atomowej w Fukushimie wzrosła liczba ludzi przeciwna energii atomowej.

【 核燃料 】

使用済(しよう ず)みの核燃料(かくねんりょう)再処理(さいしょり)技術的(ぎじゅつてき)可能(かのう)であるが、お(かね)がかかるので、それをしない(くに)もある。
Recykling zużytego paliwa jądrowego jest z punktu widzenia technicznego możliwy, ale kosztuje dużo pieniędzy i dlatego niektóre kraje tego nie robią.

【 核兵器 】

日本(にほん)は、「核兵器(かくへいき)()たず、(つく)らず、()()まさず」という、いわゆる非核(ひかく)三原則(さんげんそく)国是(こくぜ)として採用(さいよう)した。
Japonia przyjęła jako doktrynę narodową tzw. "trzy zasady antynuklearne", zabraniające Japonii posiadania, produkowania i sprowadzania na jej terytorium broni atomowej.

【 核心 】

(かく)エネルギー問題(もんだい)核心(かくしん)は、放射性(ほうしゃせい)廃棄物(はいきぶつ)処理(しょり)である。
Istotą problemu energii jądrowej jest utylizacja odpadów radioaktywnych.

【 核家族 】

核家族(かくかぞく)夫婦(ふうふ)とその未婚(みこん)子女(しじょ)からなる家族(かぞく)()す。日本(にほん)では核家族(かくかぞく)世帯(せたい)が60%(ちか)くを()める。
Rodzina nuklearna oznacza rodzinę składającą się z rodziców oraz niezamężnych i nieżonatych dzieci. W Japonii rodziny nuklearne stanowią blisko 60% rodzin.

【 結核 】

最近(さいきん)肺結核(はいけっかく)(わずら)(ひと)はほとんどいない。
Ostatnimi czasy jest niewiele ludzi cierpiących na gruźlicę.

Materiał z innych znaków

核の抑止力かくのよくしりょくnuklearne odstraszanie

核兵器かくへいきbroń jądrowa

核弾頭かくだんとうgłowica nuklearna

核融合かくゆうごうfuzja jądrowa, reakcja termojądrowa

肺結核はいけっかくgruźlica; w skrócie 結核 けっかく

【 核兵器 】

北朝鮮(きたちょうせん)核兵器(かくへいき)をもっている。
Korea Północna posiada broń jądrową.

【 核融合 】

核融合(かくゆうごう)爆弾(ばくだん)(おも)なエネルギー(げん)となるのは重水素(じゅうすいそ)三重水素(さんじゅうすいそ)である。
Głównym źródłem energii w ładunku termojądrowym jest deuter i tryt.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.