Poziom 4: Lekcja 13

por.

on'yomi:ガンゲン

kun'yomi:まなこ

pinyin: yǎn

まなこoko

主眼しゅがんsedno, cel

眼球がんきゅうgałka oczna

血眼ちまなこ[ni natte] desperacko

開眼かいげんceremonia otwarcia oczu buddzie; [suru] doznać oświecenia

開眼かいがん[suru] przejrzeć na oczy, zrozumieć

独眼どくがん[no] jednooki

【 血眼 】

警察(けいさつ)血眼(ちまなこ)になって連続(れんぞく)殺人犯(さつじんはん)(さが)していた。
Policja desperacko poszukiwała seryjnego mordercę.

【 主眼 】

(なが)()調(しら)べの結果(けっか)犯人(はんにん)はテロ組織(そしき)所属(しょぞく)していたわけではなく、殺害(さつがい)行為(こうい)そのものに主眼(しゅがん)()いていたことがわかった。
Długie dochodzenie wykazało, iż przestępca nie należał do żadnej organizacji terorystycznej, a jego celem było zabijanie samo w sobie.

【 眼球 】

医者(いしゃ)はレーザーを使(つか)って眼球(がんきゅう)手術(しゅじゅつ)(おこな)った。
Lekarz dokonał operacji gałki ocznej przy użyciu lasera.

Materiał z innych znaków

眼鏡めがねokulary

隻眼せきがん[no] jednooki ⇒ 片目 かため, 独眼 どくがん

【 眼鏡 】

(よる)は、眼鏡(めがね)なしでは運転(うんてん)できません。
Wieczorem nie potrafię prowadzić samochodu bez okularów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.