Poziom 3: Lekcja 3

5【 人 亻 】

przyczepić

por.

on'yomi:

kun'yomi:つ(く)つ(ける)

pinyin:

付くつくbyć przyczepionym; być załączonym

付けるつけるprzyczepić; załączyć

日付ひづけdata (na liście, dokumencie)

付近ふきんsąsiedztwo, otoczenie

交付こうふ[suru] wystawić, wydać (dokument, paszport etc.)

付属ふぞくprzyłączony, przyległy, [suru] przyłączyć ⇒ 附属 ふぞく

付属品ふぞくひんakcesoria

【 日付 】

この手紙(てがみ)一番(いちばん)(うえ)今日(きょう)日付(ひづけ)()いてください。
Proszę napisać na samej górze listu dzisiejszą datę.

【 付近 】

この洗濯機(せんたくき)は、この付近(ふきん)電気屋(でんきや)()いました。
Tę pralkę kupiłem obok w sklepie AGD.

【 交付 】

免許証(めんきょしょう)センターが、免許証(めんきょしょう)交付(こうふ)します。
Wydział Komunikacji wydaje prawa jazdy.

Materiał z innych znaków

お墨付きおすみつきzgoda przełożonego, zatwierdzenie przez przełożonego

付き添うつきそうtowarzyszyć

付録ふろくdodatek; uzupełnienie

受け付けうけつけrecepcja; rejestracja; także 受付

寄付きふdar, [suru] podarować

寄付金きふきんdar pieniężny

根付ねつけnetsuke

添付てんぷ[suru] załączyć (dokument, plik)

添付ファイルてんぷファイルzałacznik (email)

片付くかたづくbyć posprzątanym; być załatwionym

片付けるかたづけるsprzątać; uporać się, skończyć

病み付きやみつきpasja; uzależnienie, [ni naru] uzależnić się, popaść w nałóg

貼り付けるはりつけるwkleić

近付くちかづくzbliżyć się, podejść; częsta pisownia: 近づく

【 付録 】

この新聞(しんぶん)今日(きょう)はCDの付録(ふろく)がついています。
Do dzisiejszej gazety załączona była płyta CD.

【 寄付 】

あの財団(ざいだん)我々(われわれ)図書館(としょかん)(ほん)をたくさん寄付(きふ)した。
Fundacja ta podarowała naszej bibliotece dużo książek.

【 付き添う 】

祖母(そぼ)()()って病院(びょういん)()ってきた。
Towarzyszyłem babci do szpitala.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.