Poziom 2: Lekcja 7

por.

on'yomi:ジュ

kun'yomi:う(ける)う(かる)

pinyin: shòu

受けるうけるotrzymać, akceptować; pobierać lekcje, podchodzić do egzaminu

受かるうかるzdać egzamin

受け付けうけつけrecepcja; rejestracja; także 受付

受話器じゅわきsłuchawka telefonu

Materiał z innych znaków

享受きょうじゅ[suru] być obdarzonym, być bogatym (w coś)

受け継ぐうけつぐprzejąć, odziedziczyć

受信じゅしん[suru] odebrać wiadomość (email)

受容じゅよう[suru] przyjąć

受胎じゅたい[suru] zajść w ciążę; począć (dziecko)

受胎告知じゅたいこくちZwiastowanie Pańskie

受諾じゅだく[suru] przyjąć (ofertę, stanowisko)

受賞じゅしょう[suru] otrzymać nagrodę

受賞者じゅしょうしゃlaureat

受験じゅけん[suru] podchodzić do egzaminu

授受じゅじゅ[suru] dawać i otrzymyać

【 受賞 】

大江(おおえ)健三郎(けんざぶろう)文学(ぶんがく)ノーベル(しょう)受賞(じゅしょう)した。
Ōe Kenzaburō otrzymał Literacką Nagrodę Nobla.

【 受け継ぐ 】

山田(やまだ)太郎(たろう)(やなぎ)()婿養子(むこようし)(はい)り、家業(かぎょう)()()いだ。
Yamada Tarō został zaadoptowany przez państwa Yanagi i przejął ich rodzinny biznes.

【 受容 】

日本(にほん)西洋(せいよう)文化(ぶんか)受容(じゅよう)しながら独自(どくじ)文化(ぶんか)(まも)(つづ)けてきた。
Wchłanianie zachodniej kultury nie przeszkodziło Japonii w zachowaniu swojej własnej kultury.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 7)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.