Poziom 4: Lekcja 24

11【 水 氵 氺 】

dodać, dołączyć

on'yomi:テン

kun'yomi:そ(える)そ(う)

pinyin: tiān

添えるそえるdołączyć, załączyć

添うそうtowarzyszyć; spełnić (oczekiwania, życzenie)

付き添うつきそうtowarzyszyć

添加物てんかぶつdodatek

添削てんさくkorekta

添付てんぷ[suru] załączyć (dokument, plik)

添付ファイルてんぷファイルzałacznik (email)

【 添える 】

誕生日(たんじょうび)プレゼントに手紙(てがみ)()えて(わた)した。
Przekazałem prezent urodzinowy wraz z załączonym listem.

【 付き添う 】

祖母(そぼ)()()って病院(びょういん)()ってきた。
Towarzyszyłem babci do szpitala.

【 添加物 】

このジュースに食品(しょくひん)添加物(てんかぶつ)一切(いっさい)(くわ)えられていないと()いてある。
Tu jest napisane, że ten sok nie zawiera żadnych dodatków.

【 添削 】

作文(さくぶん)先生(せんせい)添削(てんさく)してもらってからコンクールに()した。
Profesor poprawił moje wypracowanie, które następnie zgłosiłem do konkursu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 24)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.