Poziom 1: Lekcja 11

10【 日 】

czas; godzina

por.

on'yomi:

kun'yomi:とき

pinyin: shí

ときczas

時間じかんczas; godzina

一時いちじpierwsza godzina; kiedyś; na jakiś czas; [ni] na raz

一時間いちじかんjedna godzina

一時的いちじてき[na] czasowy, tymczasowy

【 一時間 】

毎日(まいにち)(ろく)()()きて、一時間(いちじかん)ジョギングをします。
Codziennie wstaję o szóstej i przez godzinę uprawiam jogging.

Materiał z innych znaków

休憩時間きゅうけいじかんprzerwa na odpoczynek

労働時間ろうどうじかんczas pracy

勤務時間きんむじかんgodziny pracy

南北朝時代なんぼくちょうじだいokres Południowego i Północnego Dworu (okres rozbicia dynastycznego w Japonii, 1336-1392)

即時そくじ[ni] natychmiast

同時どうじ[ni] w tym samym czasie, równocześnie

大正時代たいしょうじだいOkres Taishō (1912-1925)

就業時間しゅうぎょうじかんgodziny pracy; por. 勤務時間 きんむじかん

当時とうじwówczas, wtedy, w owym czasie

徳川時代とくがわじだいOkres Tokugawa

明治時代めいじじだいOkres Meiji (1868-1912)

時々ときどきczasami

時代じだいczasy, epoka, era

時代錯誤じだいさくごanachronizm

時刻じこくczas

時差じさróżnica czasu

時差ぼけじさぼけjet lag

時期尚早じきしょうそうprzedwczesny, zbyt wczesny

時点じてんmoment, miejsce (w czasie)

時計とけいzegar

時間じかんczas; godzina

暫時ざんじchwila

目覚まし時計めざましとけいbudzik

瞬時しゅんじ[ni] w tym momencie

短時間たんじかんkrótki okres czasu

砂時計すなどけいklepsydra

置き時計おきどけいzegarek na biurko

腕時計うでどけいzegarek na rękę

臨時りんじ[no] tymczasowy; por. 一時的 いちじてき, 暫定的 ざんていてき

臨時国会りんじこっかいspecjalna sesja parlamentu

随時ずいじzawsze, kiedykolwiek; kiedy zajdzie potrzeba

黄金時代おうごんじだいzłoty okres

6時半ろくじはんwpół do siódmej

【 労働時間 】

ポーランドには、(しゅう)法定(ほうてい)労働(ろうどう)時間(じかん)は42時間(じかん)とされている。
W Polsce ustawowy czas pracy wynosi 42 godziny tygodniowo.

【 勤務時間 】

この会社(かいしゃ)勤務(きんむ)時間(じかん)は9()から5()までです。
W tej firmie obowiązują godziny pracy od 9 do 17.

【 就業時間 】

ジョンさんはしょっちゅう就業(しゅうぎょう)時間(じかん)出社(しゅっしゃ)していなかったため(くび)になった。
John wyleciał z pracy, ponieważ regularnie nie przychodził do pracy o wyznaczonej godzinie.

【 徳川時代 】

徳川(とくがわ)時代(じだい)は、町人(ちょうにん)文化(ぶんか)(さか)んになった時代(じだい)である。
Okres Tokugawa był okresem rozkwitu kultury mieszczańskiej.

【 時差 】

日本(にほん)とポーランドには8時間(じかん)時差(じさ)があります。
Pomiędzy Polską a Japonią jest osiem godzin różnicy czasu.

【 時差ぼけ 】

ポーランドに()3日(みっか)()ちましたが、まだ時差(じさ)ぼけがなおりません。
Już trzy dni minęły od mojego przyjazdu do Polski, ale nadal mam jetlag.

【 即時 】

どろぼうした店員(てんいん)は、即時(そくじ)(みせ)をやめさせられた。
Pracownik, który okradł sklep, został zmuszony do natychmiastowej rezygnacji z pracy.

【 瞬時 】

試合(しあい)では瞬時(しゅんじ)判断(はんだん)明暗(めいあん)()ける。
O wyniku meczu decydują błyskawiczne decyzje.
明暗を分ける: rozstrzygać

【 時刻 】

(ふね)予定(よてい)時刻(じこく)出港(しゅっこう)した。
Statek wypłynął z portu zgodnie z planowanym czasem.

【 砂時計 】

(ちち)砂時計(すなどけい)時間(じかん)をはかりながらゆで(たまご)をゆでます。
Ojciec gotuje jajko mierząc czas za pomocą klepsydry.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.