Poziom 1: Lekcja 11

7【 言 】

słowo; mówić

on'yomi:ゲンゴン

kun'yomi:い(う)こと

pinyin: yán

言ういうmówić

ことsłowo

言葉ことばjęzyk; słowo

言語げんごjęzyk

伝言でんごんwiadomość

言語学げんごがくjęzykoznawstwo

Materiał z innych znaków

助言じょげんrada

妄言もうげんnieprzemyślane słowa

妄言ぼうげんnieprzemyślane słowa

宣言せんげんdeklaracja, [suru] ogłosić

狂言きょうげんkyōgen

独り言ひとりごとmruczenie pod nosem; [suru] mówić do siebie

独立宣言どくりつせんげんdeklaracja niepodległości

言い争ういいあらそうkłócić się, spierać się

言い訳いいわけwymówka

言及げんきゅう[suru] nawiązać, wspomnieć

言葉ことばjęzyk; słowo

言葉を濁すことばをにごすmówić niejasno, mówić wymijająco

言葉遣いことばづかいużycie słowa

言語中枢げんごちゅうすうośrodek mowy (med.)

証言しょうげん[suru] zaświadczyć

過言かごんprzesada; ~と言っても過言ではない nie będzie przesadą stwierdzenie że...

遺言ゆいごんtestament, ostatnia wola

【 言い争う 】

山田(やまだ)さんは社長(しゃちょう)()(あらそ)った。
Pan Yamada miał ostrą wymianę słów z szefem swojej firmy.

【 独り言 】

祖父(そふ)はひとりでいると、ときどき(ひと)(ごと)()う。
Kiedy dziadek jest sam, czasami mruczy do siebie pod nosem.

【 言葉 】

オレという言葉(ことば)(おとこ)言葉(ことば)で、ヤクザ映画(えいが)でよく()ます。
"Ore" jest męskim słowem i często pojawia się w filmach o yakuzie.

【 証言 】

(わたし)(かれ)無実(むじつ)証言(しょうげん)しました。
Zaświadczyłem o jego niewinności.

【 言い訳 】

彼女(かのじょ)()(わけ)ばかりして、ぜんぜん仕事(しごと)をしない。
Ona ciągle wyszukuje wymówki żeby obijać się w pracy.

【 助言 】

(わたし)(こま)った(とき)にはいつも祖母(そぼ)助言(じょげん)してもらった。
Zawsze kiedy miałam kłopoty, mama służyła mi radą.

【 宣言 】

(かれ)はもう(さけ)をやめると家族(かぞく)宣言(せんげん)したのに、毎日(まいにち)()んでいる。
Mimo że oświadczył rodzinie, że zamierza przestać pić, nadal pije co dzień.

【 独立宣言 】

この(くに)独立(どくりつ)宣言(せんげん)した()から、(いち)(ねん)()つのに、(くに)経済(けいざい)状態(じょうたい)全然(ぜんぜん)よくなっていない。
Odkąd ten kraj ogłosił niepodległość, jego stytuacja ekonomiczna zupełnie nie poprawiła się, mimo że już minął rok.

【 言及 】

首相(しゅしょう)原発(げんぱつ)問題(もんだい)について言及(げんきゅう)するのを()けている。
Premier uniknął nawiązania do problemu elektrowni jądrowych.

【 遺言 】

故人(こじん)遺言(ゆいごん)どおり、葬儀(そうぎ)仏式(ぶっしき)(おこな)われた。
Zgodnie z wolą zmarłego, ceremonia pogrzebowa odbyła się wg obrządku buddyjskiego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.