Poziom 3: Lekcja 23

11【 言 】

translacja, tłumaczenie

por.

on'yomi:ヤク

kun'yomi:わけやく(す)

pinyin:

やくtłumaczenie

わけsens, powód

訳すやくすprzetłumaczyć

通訳つうやくtłumacz ustny; [suru] tłumaczyć ustnie

英訳えいやくangielskie tłumaczenie; [suru] tłumaczyć na angielski

和訳わやくjapońskie tłumaczenie; [suru] tłumaczyć na japoński

訳者やくしゃtłumacz

言い訳いいわけwymówka

申し訳もうしわけprzeprosiny

申し訳ないもうしわけないPrzepraszam najmocniej; Bardzo mi przykro

【 訳 】

彼女(かのじょ)()なかったのには、(じつ)(わけ)があるんです。
Jest powód, dlaczego ona nie przyszła.

【 訳 】

この(ほん)(やく)間違(まちが)いが(おお)い。
Tłumaczenie tej książki zawiera mnóstwo błędów.

【 訳す 】

この文章(ぶんしょう)はポーランド()には(やく)せない。
Nie potrafię przetłumaczyć tego zdania na polski.

【 和訳 】

(つぎ)文章(ぶんしょう)和訳(わやく)せよ。
Przetłumacz następne zdanie na japoński.

【 通訳 】

彼女(かのじょ)はロシア()通訳(つうやく)です。
Ona jest tłumaczką języka rosyjskiego.

【 英訳 】

コハノフスキを英訳(えいやく)したのは(だれ)ですか。
Kto przełożył Kochanowskiego na angielski?

【 訳者 】

このフランスの(ほん)訳者(やくしゃ)山田(やまだ)()です。
Tłumaczenie tej książki z francuskiego zrobił pan Yamada.

【 言い訳 】

彼女(かのじょ)()(わけ)ばかりして、ぜんぜん仕事(しごと)をしない。
Ona ciągle wyszukuje wymówki żeby obijać się w pracy.

【 申し訳 】

もし退学(たいがく)にでもなったら、学費(がくひ)()してくれた(ちち)(もう)(わけ)()ちません。
Jeśli odejdzisz z uniwersytetu, nie znajdziesz usprawiedliwienia przed ojcem, który płacił ci czesne.

【 申し訳 】

大事(だいじ)な10(まん)(えん)もするかびんを()ってしまって、(もう)(わけ)ありません。
Jest mi niesłychanie przykro, że rozbiłem ten cenny wazon warty 100 tys. jenów.

Materiał z innych znaków

抄訳しょうやくuproszczone tłumaczenie

翻訳ほんやく[suru] tłumaczyć; por. 通訳 つうやく : tłumaczyć ustnie

逐語訳ちくごやくtłumaczenie dosłowne

【 翻訳 】

(かれ)はミツケヴィッチの「パン・タデウシュ物語(ものがたり)」を日本語(にほんご)翻訳(ほんやく)した。
On przetłumaczył na japoński "Pana Tadeusza" Mickiewicza.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.