Poziom 1: Lekcja 11

14【 言 】

opowiadać; język

por.

on'yomi:

kun'yomi:かた(る)かた(らう)

pinyin: yǔ, yù

語るかたるopowiadać

日本語にほんごjęzyk japoński

英語えいごjęzyk angielski

物語ものがたりopowieść

語らうかたらうrozmawiać

Materiał z innych znaków

今昔物語こんじゃくものがたりKonjaku monogatari

俗語ぞくごwyrażenie slangowe, slang; kolokwializm

勅語ちょくごreskrypt cesarski, edykt cesarski

単語たんごsłowo, wyraz

反対語はんたいごantonim ⇔ 同義語 どうぎご : synonim

同義語どうぎごsynonim ⇔ 反対語 はんたいご : antonim

国語こくごjęzyk japoński (przedmiot szkolny)

擬声語ぎせいごonomatopeja (giseigo)

擬態語ぎたいごonomatopeja (gitaigo)

敬語けいごwyrażenie honoryfikatywne, wyrażenie grzecznościowe

日本語初歩にほんごしょほjapoński dla początkujących

標準語ひょうじゅんごjęzyk standardowy

標語ひょうごmotto; slogan

源氏物語げんじものがたりOpowieść o Księciu Genji

熟語じゅくごzłożenie

略語りゃくごskrót

英語えいごjęzyk angielski

言語げんごjęzyk

言語中枢げんごちゅうすうośrodek mowy (med.)

言語学げんごがくjęzykoznawstwo

語句ごくsłowa i frazy

語尾ごびkońcówka słowa

語幹ごかんtemat wyrazu (gram.)

語彙ごいsłownictwo; leksykon

謙譲語けんじょうごjęzyk modestywny

述語じゅつごorzeczenie, [no] orzecznikowy, predykatywny

逐語訳ちくごやくtłumaczenie dosłowne

韓国語かんこくごjęzyk koreański

類義語るいぎごwyraz bliskoznaczny

【 敬語 】

敬語(けいご)日本語(にほんご)特色(とくしょく)のひとつです。
Język honoryfikatywny jest jedną z charakterystycznych cech japońskiego.

【 同義語 】

「あす」「あした」「みょうにち」は同義語(どうぎご)です。
Słowa "asu", "ashita" i "myōnichi" to synonimy.

【 類義語 】

「ホテル」と「旅館(りょかん)」、「きれい」と「(うつく)しい」などは類義語(るいぎご)です。
Słowa "hotel" i "gospoda" oraz "ładny" i "piękny" to wyrazy bliskoznaczne.

【 語句 】

この日本語(にほんご)語句(ごく)意味(いみ)辞典(じてん)調(しら)べてみよう。
Sprawdźmy w słowniku znaczenie tego japońskiego wyrażenia.

【 源氏物語 】

源氏物語(げんじものがたり)漫画(まんが)講談社(こうだんしゃ)から出版(しゅっぱん)された。
Kodansha wydała "Opowieść o Księciu Genji" w formie komiksu.

【 熟語 】

4文字(よ も じ)熟語(じゅくご)(つく)りなさい。
Ułóż złożenie złożone z czterech znaków.

【 述語 】

文章(ぶんしょう)には、たいてい主語(しゅご)述語(じゅつご)がある。
Zdanie zazwyczaj posiada podmiot i orzeczenie.

【 俗語 】

柳原(やなぎはら)さんの演説(えんぜつ)俗語(ぞくご)(てき)表現(ひょうげん)でいっぱいだった。
Przemowa pana Yanagihary obfitowała w kolokwializmy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.