Poziom 5: Lekcja 3

15【 辵 辶 】

pozostawić po sobie

por.

on'yomi:ユイ

kun'yomi:のこ(す)

pinyin: yí, wèi

遺産いさんspadek; spuścizna, dziedzictwo

遺伝いでんdziedziczność; dziedzictwo

遺伝病いでんびょうchoroba dziedziczna

遺体いたいciało zmarłego

遺族いぞくrodzina zmarłego

遺言ゆいごんtestament, ostatnia wola

遺伝子いでんしgen

遺伝学いでんがくgenetyka

遺伝子疾患いでんししっかんchoroba genetyczna

【 遺産 】

(かれ)祖父(そふ)莫大(ばくだい)遺産(いさん)()()いだ。
On odziedziczył po dziadku olbrzymi spadek.

【 遺伝 】

(かれ)画才(がさい)父親(ちちおや)からの遺伝(いでん)だ。
On odziedziczył talent artystyczny w genach po ojcu.

【 遺伝学 】

グレゴール・メンデルは遺伝学(いでんがく)研究(けんきゅう)先駆者(せんくしゃ)であった。
Gregor Mendel był pionierem badań genetycznych.

【 遺体 】

エベレストで()くなった登山(とざん)()遺体(いたい)はまだ()つかっていない。
Nie odnaleziono jeszcze zwłok alpinisty, który zginął pod Mt. Everestem.

【 遺族 】

航空(こうくう)事故(じこ)()くなった井伏(いぶせ)さんの遺族(いぞく)(つま)息子(むすこ)一人(ひとり)です。
Pan Ibuse, który zginął w wypadku lotniczym, pozostawił żonę i syna.

【 遺言 】

故人(こじん)遺言(ゆいごん)どおり、葬儀(そうぎ)仏式(ぶっしき)(おこな)われた。
Zgodnie z wolą zmarłego, ceremonia pogrzebowa odbyła się wg obrządku buddyjskiego.

Materiał z innych znaków

後遺症こういしょうnastępstwo choroby

死体遺棄したいいきporzucenie ludzkich zwłok

遺恨いこんniechęć, uraza, żal

遺憾いかん[na] przykry, godny pożałowania

遺跡いせきruiny; szczątki, pozostałości

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.