Poziom 1: Lekcja 11

10【 木 】

szkoła

por.

on'yomi:コウ

pinyin: xiào, jiào

学校がっこうszkoła

小学校しょうがっこうszkoła podstawowa

中学校ちゅうがっこうgimnazjum

高校こうこうliceum

高校生こうこうせいlicealista

校長こうちょうdyrektor szkoły

Materiał z innych znaków

中学校ちゅうがっこうgimnazjum

予備校よびこうszkoła przygotowawcza

学校がっこうszkoła

将校しょうこうoficer

小学校しょうがっこうszkoła podstawowa

志望校しぼうこうszkoła pierwszego wyboru

校則こうそくregulamin szkolny

校庭こうていteren szkoły

校旗こうきszkolna flaga

校舎こうしゃinternat, bursa, akademik

校長こうちょうdyrektor szkoły

校閲こうえつ[suru] czytać i poprawiać (manuskrypt)

高校こうこうliceum

【 校庭 】

今日(きょう)のお昼休(ひるやす)みに、校庭(こうてい)でサッカーをした。
Dzisiaj w czasie przerwy obiadowej graliśmy w piłkę na dziedzińcu szkolnym.

【 志望校 】

(わたし)来年(らいねん)大学(だいがく)受験(じゅけん)ですが、志望校(しぼうこう)東京(とうきょう)大学(だいがく)です。
W przyszłym roku zdaję na studia, chciałabym się dostać na Uniwersytet Tokijski.

【 校則 】

(かれ)校則(こうそく)をやぶって退学(たいがく)(めい)じられてしまった。
Został wyrzucony ze szkoły za złamanie regulaminu szkolnego.

【 将校 】

祖父(そふ)陸軍(りくぐん)将校(しょうこう)硫黄(いおう)(とう)(たたか)いで()くなった。
Dziadek był oficerem armii lądowej i poległ w czasie bitwy o Iwojimę.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.