Poziom 1: Lekcja 10

por.

on'yomi:チョウ

kun'yomi:あさ

nanori: とも

pinyin: zhāo, cháo

あさrano, poranek

朝日あさひporanne słońce

朝食ちょうしょくśniadanie

Materiał z innych znaków

北朝鮮きたちょうせんKorea Północna; por. 韓国 かんこく : Korea Południowa

南北朝時代なんぼくちょうじだいokres Południowego i Północnego Dworu (okres rozbicia dynastycznego w Japonii, 1336-1392)

早朝そうちょうwczesny ranek

朝刊ちょうかんwydanie poranne

朝寝坊あさねぼう[suru] zaspać

朝廷ちょうていcesarski dwór

朝貢ちょうこうdanina, trybut (płacony dworowi cesarskiemu) (hist.)

朝貢国ちょうこうこくpaństwo trybutarne (hist.)

朝鮮ちょうせんKorea, Joseon, Chosŏn (państwo koreańskie, 1392-1910; japońska przedwojenna nazwa Korei)

朝鮮半島ちょうせんはんとうPółwysep Koreański

翌朝よくちょうporanek następnego dnia

翌朝よくあさporanek następnego dnia

【 翌朝 】

翌朝(よくちょう)()きるともう彼女(かのじょ)はいなかった。
Następnego ranka, kiedy się obudziłem, jej już nie było.

【 朝寝坊 】

家族(かぞく)全員(ぜんいん)朝寝坊(あさねぼう)をしたので、(とう)さんは会社(かいしゃ)を、(かあ)さんは病院(びょういん)を、ぼくは学校(がっこう)遅刻(ちこく)した。
Wszyscy w domu zaspaliśmy. Ojciec spóźnił się do pracy, matka do szpitala, a ja do szkoły.

【 朝鮮半島 】

朝鮮半島(ちょうせんはんとう)は2つに()かれている。
Półwysep Koreański jest podzielony na dwie części.

【 朝刊 】

この新聞社(しんぶんしゃ)朝刊(ちょうかん)夕刊(ゆうかん)発行(はっこう)する。
Ta gazeta ma wydanie poranne i wieczorne.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.