Poziom 1: Lekcja 10

9【 彳 】

tył; późniejszy

on'yomi:コウ

kun'yomi:のちあとうし(ろ)

pinyin: hòu

のちpóźniej, po

あとpóźniej, po

後ろうしろtył

一年後いちねんごpo roku; rok później

後半こうはんdruga połowa

後者こうしゃten drugi; por. 前者 ぜんしゃ : ten pierwszy

【 後 】

このDVD、あなたが()(あと)で、(わたし)にも()してください。
Pożycz mi to DVD jak je oglądniesz.

Materiał z innych znaków

以後いごpo

午後ごごpopołudnie

後ろ姿うしろすがたsylwetka od tyłu

後ろ盾うしろだてwsparcie

後任こうにん[no] obejmujący urząd (po kimś)

後悔こうかい[suru] żałować

後戻りあともどり[suru] zawrócić

後援会こうえんかいkomitet wsparcia; komitet wyborczy

後期こうきdrugi semestr

後立山連峰うしろたてやまれんぽうGóry Ushirotateyama

後継者こうけいしゃkontynuator; dziedzic

後輩こうはいkolega (młodszy stażem)

後遺症こういしょうnastępstwo choroby

戦後せんごpo wojnie

最後さいごkoniec; [no] ostatni; [ni] na koniec; w końcu

直後ちょくごnatychmiast po, zaraz po

背後はいごtył; tło

【 戦後 】

戦後(せんご)日本(にほん)経済(けいざい)大国(たいこく)になりました。
Po wojnie Japonia stała się potęgą gospodarczą.

【 後任 】

スミス()後任(こうにん)委員長(いいんちょう)なることが発表(はっぴょう)された。
Pan Smith został ogłoszony nowym przewodniczącym.

【 後ろ姿 】

(かれ)(うし)姿(すがた)は、なんだか(さび)しそうだ。
Od tyłu wyglądał na przygnębionego.

【 背後 】

(わたし)はだれかが背後(はいご)から(かた)をたたいているのを(かん)じた。
Poczułam, że ktoś z tyłu klepie mnie w ramię.

【 背後 】

あの政治家(せいじか)背後(はいご)には有力(ゆうりょく)資産家(しさんか)がついている。
Za tym politykiem stoi potężny biznesmen.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.