Poziom 2: Lekcja 22

8【 目 】【 十 】

bezpośredni; szczery

por.

on'yomi:チョクジキ

kun'yomi:ただ(ち)なお(す)なお(る)す(ぐ)じか

nanori: なお すなお ただし

pinyin: zhí

直ちただち[ni] natychmiast

直すなおすnaprawić

直るなおるnaprawić się, być naprawionym

直接ちょくせつ[no] bezpośredni ⇔ 間接 かんせつ : pośredni

直後ちょくごnatychmiast po, zaraz po

直流ちょくりゅうprąd stały; por. 交流 こうりゅう : prąd zmienny

直ぐすぐnatychmiast

じか[ni] bezpośrednio

直感ちょっかんintuicja; [suru] przeczuć

Materiał z innych znaków

垂直すいちょく[no] prostopadły

居直るいなおるstać się agresywnym

正直しょうじき[na] szczery

率直そっちょく[na] szczery, bezpośredni

直径ちょっけいśrednica (mat.)

直接ちょくせつ[no] bezpośredni

直線ちょくせんprosta linia

直角ちょっかくkąt prosty

直轄ちょっかつbezpośrednia kontrola, bezpośredni nadzór

直轄領ちょっかつりょうziemie pod bezpośrednią kontrolą sioguna (hist.)

素直すなお[na] łagodny, posłuszny; szczery

【 居直る 】

どろぼうは警察(けいさつ)(つか)まったとき、居直(いなお)って、「どろぼうしてどこが(わる)い」と()っていました。
Będąc złapanym przez policję złodziej zapytał agresywnie: "Co złego jest w złodziejstwie?"

【 率直 】

貴方(あなた)率直(そっちょく)意見(いけん)()って(くだ)さい。
Chciałbym usłyszeć twoją szczerą opinię.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.