Poziom 2: Lekcja 21

5【 人 亻 】

stosować

por.

on'yomi:

kun'yomi:もっ(て)

pinyin:

以前いぜんprzed; wcześniej; dawniej

以後いごpo

以上いじょうpowyżej

以下いかponiżej

以てもってza pomocą, przy użyciu

以内いないw przeciągu; nie więcej niż

以外いがいoprócz, poza; za wyjątkiem

以来いらいod czasu

以降いこうpo; od czasu

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.