Poziom 1: Lekcja 10

9【 刀 刂 】【 八 】

przód; wcześniejszy

por.

on'yomi:ゼン

kun'yomi:まえ

pinyin: qián

まえprzed

一年前いちねんまえprzed rokiem, rok temu

前半ぜんはんpierwsza połowa

前者ぜんしゃten pierwszy; por. 後者 こうしゃ : ten drugi

Materiał z innych znaków

以前いぜんprzed; wcześniej; dawniej

前代未聞ぜんだいみもん[no] bezprecedensowy

前例ぜんれいprecedens

前兆ぜんちょうsymptom, oznaka

前払いまえばらいzaliczka, płatne z góry

前提ぜんていzałożenie, warunek

前期ぜんきpierwszy semestr

前立腺ぜんりつせんprostata

前衛派ぜんえいはawangarda; częściej アバンギャルド

前述ぜんじゅつ[no] wspomniany wcześniej

前途ぜんとprzyszłość, perspektywy

午前ごぜんprzedpołudnie

名前なまえimię

寸前すんぜんtuż przed

建て前たてまえstruktura, szkielet; pozorne intencje ⇔ 本音 ほんね : prawdziwe intencje

当たり前あたりまえrzecz oczywista

戦前せんぜんprzed wojną

梅雨前線ばいうぜんせんfront deszczowy (w czasie pory deszczowej)

紀元前きげんぜんp.n.e.

腕前うでまえzdolność, umiejętność

【 戦前 】

日本(にほん)では戦前(せんぜん)(おお)くの(ひと)着物(きもの)()ていました。
W Japonii przez wojną wielu ludzi nosiło kimono.

【 前代未聞 】

この殺人(さつじん)事件(じけん)前代(ぜんだい)未聞(みもん)残酷(ざんこく)事件(じけん)です。
To było niezwykle okrutne morderstwo.

【 紀元前 】

この土器(どき)紀元前(きげんぜん)2000(ねん)(つく)られたものである。
Ta ceramika została stworzona 2000 lat p.n.e.

【 前提 】

政府(せいふ)電気(でんき)消費量(しょうひりょう)増加(ぞうか)前提(ぜんてい)にして原子力(げんしりょく)発電所(はつでんしょ)建設(けんせつ)することにした。
Zakładając wzrost zużycia energii elektrycznej rząd zadecydował o wybudowaniu eletrowni jądrowej.

【 前例 】

前例(ぜんれい)のない(かん)ばつが小麦(こむぎ)収穫(しゅうかく)甚大(じんだい)被害(ひがい)をもたらした。
Bezprecedensowa susza wyrządziła olbrzymie szkody uprawom zboża.

【 前途 】

鉱山(こうざん)(ぎょう)前途(ぜんと)(くら)い。
Przyszłość przemysłu wydobywczego rysuje się w czarnych kolorach.

【 梅雨前線 】

梅雨(ばいう)前線(ぜんせん)のせいで、今日(きょう)(あめ)だ。
Z powodu frontu deszczowego dzisiaj znowu pada.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.