Poziom 1: Lekcja 11

7【 人 亻 】

tworzyć

zob. też ; por.

on'yomi:サク

kun'yomi:つく(る)つく(り)-づく(り)

pinyin: zuō, zuò, zuó

作るつくるtworzyć

作品さくひんdzieło (literackie, artystyczne)

作文さくぶんwypracowanie

動作どうさdziałanie

作りつくりwykonanie

作業さぎょうpraca, działanie, operacja

作用さようdziałanie (fiz., chem., np. działanie grawitacji)

Materiał z innych znaków

不朽の名作ふきゅうのめいさくnieśmiertelne dzieło

作曲さっきょく[suru] komponować

作曲家さっきょくかkompozytor

佳作かさくdoskonałe dzieło, wybitne dzieło

傑作けっさくwybitne dzieło

凶作きょうさくsłabe zbiory

副作用ふくさようefekt uboczny

創作そうさく[suru] pisać, tworzyć

戯作げさくlekka literatura dla mas (hist.)

操作そうさ[suru] obsługiwać (maszynę)

無作為むさくい[no] losowy; bez rozmysłu

発作ほっさspazm, zawał (serca)

盗作とうさくplagiat

稲作いなさくuprawa ryżu

耕作こうさくuprawiać ziemię

荷作りにづくり[suru] pakować się; inna pisownia: 荷造り

著作権ちょさくけんprawa autorskie

製作せいさくprodukcja, [suru] produkować

豊作ほうさくdobre żniwa

駄作ださくlichy produkt, dzieło słabej jakości

【 盗作 】

あの学生(がくせい)他人(たにん)論文(ろんぶん)盗作(とうさく)したため放校(ほうこう)処分(しょぶん)になった。
Ten student został wydalony z uczelni, ponieważ splagiatował cudzą pracę.

【 製作 】

(わたし)(ちち)自動車(じどうしゃ)会社(がいしゃ)部品(ぶひん)製作(せいさく)している。
Mój ojciec pracuje w firmie samochodowej, gdzie produkuje części.

【 無作為 】

そのドイツの兵士(へいし)無作為(むさくい)に10(にん)のユダヤ(じん)(えら)んで(ころ)した。
Ten niemiecki żołnierz wybrał losowo dziesięciu żydów i ich zabił.

【 副作用 】

この(くすり)副作用(ふくさよう)として眠気(ねむけ)()こす可能性(かのうせい)がある。
To lekarstwo w efekcie ubocznym może wywołać senność.

【 著作権 】

インターネットの利用者(りようしゃ)音楽(おんがく)ファイルなどをダウンロードして著作権(ちょさくけん)侵害(しんがい)することが(おお)い。
Użytkownicy internetu często łamią prawa autorskie ściągając pliki muzyczne.

【 創作 】

全世界(ぜんせかい)大人気(だいにんき)である数独(すうどく)は、1980年代(ねんだい)日本人(にほんじん)創作(そうさく)したゲームだといわれているが、(じつ)にその起源(きげん)は19世紀(せいき)のフランスに(さかのぼ)る。
Powszechnie uważa się, że popularną na świecie grę sudoku wymyślili Japończycy, ale w rzeczywistości jej geneza sięga dziewiętnastowiecznej Francji.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.