Poziom 4: Lekcja 17

por.

on'yomi:チョチャク

kun'yomi:あらわ(す)いちじる(しい)

pinyin: zhù, zhe, zhāo, zháo, zhǔ, zī

著すあらわすpisać, publikować

著しいいちじるしいznaczący

著者ちょしゃautor

著書ちょしょpraca literacka; książka

名著めいちょwybitne dzieło, wybitna książka

著名ちょめい[na] znany, wybitny

著作権ちょさくけんprawa autorskie

顕著けんちょ[na] znaczący

【 著す 】

彼女(かのじょ)はデビューしてから2年間(にねんかん)で3(さつ)小説(しょうせつ)(あらわ)した。
Od debiutu ona opublikowała trzy książki przez dwa lata.

【 著しい 】

患者(かんじゃ)はリハビリを(はじ)めてから(いちじる)しい進歩(しんぽ)()せ、右手(みぎて)(うご)かせるようになった。
Od czasu rozpoczęcia rehabilitacji pacjent poczynił znaczne postępy i potrafi już poruszać prawą dłonią.

【 著者 】

著者(ちょしゃ)自分(じぶん)(ほん)(おお)くの()()()れた。
Autor załączył do książki wiele ilustracji.

【 著書 】

(かれ)物理学(ぶつりがく)著書(ちょしょ)出版(しゅっぱん)した。
On wydał książkę z fizyki.

【 著名 】

彼女(かのじょ)国際的(こくさいてき)著名(ちょめい)画家(がか)です。
Ona jest uznaną malarką na skalę międzynarodową.

【 名著 】

この(ほん)名著(めいちょ)評判(ひょうばん)(たか)いのに、あまり()れていない。
Mimo że to wybitna książka i ma dobre recenzje, jakoś się nie sprzedaje.

【 著作権 】

インターネットの利用者(りようしゃ)音楽(おんがく)ファイルなどをダウンロードして著作権(ちょさくけん)侵害(しんがい)することが(おお)い。
Użytkownicy internetu często łamią prawa autorskie ściągając pliki muzyczne.

【 顕著 】

高熱(こうねつ)がこの病気(びょうき)顕著(けんちょ)症状(しょうじょう)である。
Wysoka gorączka jest znaczącym objawem tej choroby.

Materiał z innych znaków

顕著けんちょ[na] znaczący

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.