Poziom 1: Lekcja 22

9【 攴 攵 】

polityka

por.

on'yomi:セイショウ

pinyin: zhèng

政治せいじpolityka

政府せいふrząd

行政ぎょうせいadministracja

Materiał z innych znaków

専制政治せんせいせいじrządy despotyczne

帝政ていせいrządy cesarskie; [no] cesarski, carski

摂政せっしょうregent (hist.)

政令せいれいrozporządzenie rządu

政党せいとうpartia

政府せいふrząd

政権せいけんwładza (rząd, reżim)

政治せいじpolityka

政治家せいじかpolityk

政界せいかいświat polityki

政策せいさくpolityka

暫定政権ざんていせいけんtymczasowy rząd

為政者いせいしゃmąż stanu

独裁政治どくさいせいじrządy despotyczne; por. 専制政治 せんせいせいじ

立憲政治りっけんせいじrządy konstytucyjne

財政ざいせいfinanse

連邦政府れんぽうせいふrząd federalny

【 政界 】

その政治家(せいじか)()政界(せいかい)(おお)きな影響(えいきょう)(あた)えた。
Śmierć tego polityka wywarła olbrzymi wpływ na świat polityki.

【 政党 】

アメリカの(おも)政党(せいとう)共和党(きょうわとう)民主党(みんしゅとう)です。
Najważniejsze partie polityczne w Ameryce to Partia Republikańska i Partia Demokratyczna.

【 為政者 】

(ひと)をだますなんて、かれには為政者(いせいしゃ)としての資格(しかく)(まった)くない。
Żeby oszukiwać ludzi! On nie zasługuje na miano męża stanu.

【 財政 】

政府(せいふ)財政(ざいせい)政策(せいさく)戦後(せんご)日本(にほん)経済的(けいざいてき)成功(せいこう)功績(こうせき)があった。
Polityka finansowa rządu przyczyniła się do powojennego sukcesu gospodarczego Japonii.

【 立憲政治 】

日本(にほん)立憲(りっけん)政治(せいじ)(くに)です。
W Japonii panuje ustrój konstytucyjny.

【 専制政治 】

国王(こくおう)による専制(せんせい)政治(せいじ)()わって、やっと民主(みんしゅ)主義(しゅぎ)()(なか)になった。
Gdy skończyły się autokratyczne rządy króla, w końcu nastały czasy demokracji.

【 政令 】

外国人(がいこくじん)(あつか)いについては(けん)政令(せいれい)にしたがって(おこな)われることになっている。
Politykę wobec obcokrajowców reguluje rozporządzenie władz prefektury.

【 政策 】

政府(せいふ)外交(がいこう)政策(せいさく)変更(へんこう)せざるをえなかった。
Rząd musiał zrewidować politykę zagraniczną.

【 帝政 】

1917(ねん)の2(がつ)革命(かくめい)結果(けっか)としてロマノフ王朝(おうちょう)による帝政(ていせい)崩壊(ほうかい)した。
Na skutek Rewolucji Lutowej w 1917 roku upadła władza dynastii Romanowów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.