Poziom 3: Lekcja 12

9【 犬 犭 】

samotny; Niemcy

on'yomi:ドク

kun'yomi:ひと(り)

pinyin:

独りひとりsamotnie, w pojedynkę

独身どくしんniezamężna, nieżonaty, stan wolny

独立どくりつniepodległość

独学どくがく[suru] być samoukiem, studiować indywidualnie

独特どくとく[no, na] szczególny

日独関係にちどくかんけいstosunki japońsko-niemieckie

独り立ちひとりだち[suru] uniezależnić się, stanąć na własne nogi

独り言ひとりごとmruczenie pod nosem; [suru] mówić do siebie

独裁どくさいdyktatura

独裁政治どくさいせいじrządy despotyczne; por. 専制政治 せんせいせいじ

【 独身 】

(かれ)はまだ独身(どくしん)で、結婚(けっこん)なんてしたくないそうだ。
On jeszcze jest kawalerem i ślub ani mu w głowie.

【 独立 】

彼等(かれら)独立(どくりつ)(ため)()(なが)した。
Oni przelali krew za niepodległość.

【 独学 】

(かれ)独学(どくがく)中国語(ちゅうごくご)(まな)んだ。
On samemu nauczył się języka chińskiego.

【 独特 】

(かれ)独特(どくとく)のユーモアのセンスがある。
On ma specyficzne poczucie humoru.

【 日独関係 】

(かれ)研究(けんきゅう)テーマは戦前(せんぜん)日独(にちどく)関係(かんけい)です。
On zajmuje się naukowo przedwojennymi stosunkami japońsko-niemieckimi.

【 独り言 】

祖父(そふ)はひとりでいると、ときどき(ひと)(ごと)()う。
Kiedy dziadek jest sam, czasami mruczy do siebie pod nosem.

【 独り立つ 】

彼女(かのじょ)は、息子達(むすこたち)(ひと)()ちするまで(はたら)かなければならない。
Ona musi pracować dotąd, aż jej synowie staną samodzielnie na nogi.

Materiał z innych znaków

単独たんどく[no] oddzielny, odrębny, odosobniony; pojedynczy, indywidualny

孤独こどく[na] samotny

独創的どくそうてき[na] oryginalny

独占どくせんmonopol

独眼どくがん[no] jednooki

独立宣言どくりつせんげんdeklaracja niepodległości

独立運動どくりつうんどうruch niepodległościowy

独裁者どくさいしゃdyktator

独身寮どくしんりょうbursa dla singli

【 独立宣言 】

この(くに)独立(どくりつ)宣言(せんげん)した()から、(いち)(ねん)()つのに、(くに)経済(けいざい)状態(じょうたい)全然(ぜんぜん)よくなっていない。
Odkąd ten kraj ogłosił niepodległość, jego stytuacja ekonomiczna zupełnie nie poprawiła się, mimo że już minął rok.

【 独占 】

この(くに)(くるま)市場(しじょう)は、トヨタが独占(どくせん)している。
W tym kraju rynek samochodowy jest zmonopolizowany przez Toyotę.

【 独裁者 】

大衆(たいしゅう)独裁者(どくさいしゃ)反抗(はんこう)して反乱(はんらん)()こした。
Lud wzniecił bunt przeciwko dyktatorowi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.