Poziom 3: Lekcja 12

por.

on'yomi:ライ

kun'yomi:たの(む)たの(もしい)たよ(る)

pinyin: lài

頼むたのむprosić

頼もしいたのもしいrzetelny, solidny, godny zaufania

頼るたよるpolegać

信頼しんらいzaufanie, [suru] ufać

依頼いらい[suru] prosić; zależeć, polegać

【 頼む 】

友達(ともだち)(わたし)空港(くうこう)(おく)ってくれるように(たの)みました。
Poprosiłam kolegę, aby mnie odwiózł na lotnisko.

【 頼る 】

パラサイト・シングルとは大人(おとな)なのに両親(りょうしん)(たよ)って生活(せいかつ)している(ひと)のことです。
Tzw. "parasite single" to ludzie, którzy mieszkają przy rodzicach, mimo że są dorośli.

【 信頼 】

率直(そっちょく)()うと、(かれ)信頼(しんらい)できない(ひと)だ。
Szczerze mówiąc, to nie jest człowiek na którym można polegać.

【 依頼 】

市民(しみん)市議会(しぎかい)(あたら)しい公園(こうえん)建設(けんせつ)するように依頼(いらい)した。
Mieszkańcy wystąpili do rady miasta z wnioskiem o wybudowanie nowego parku.

【 頼もしい 】

盲導犬(もうどうけん)()()えない(ひと)にとって(たの)もしいパートナーです。
Pies przewodnik jest dla ludzi niewidzących partnerem, na którym można polegać.

Materiał z innych znaków

依頼いらい[suru] prosić; zależeć, polegać

【 依頼 】

福田(ふくだ)先生(せんせい)開会(かいかい)基調(きちょう)講演(こうえん)依頼(いらい)されました。
Prof. Fukuda został poproszony o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.