Poziom 3: Lekcja 12

14【 禾 】

rodzaj; pestka, nasiona

por.

on'yomi:シュ

kun'yomi:たね

pinyin: zhǒng, chóng, zhòng

たねpestka, nasiona

種類しゅるいrodzaj, gatunek

一種いっしゅ[no] jednego rodzaju

人種じんしゅrasa ludzka

不安の種ふあんのたねziarno niepewności

【 種 】

農民(のうみん)(はたけ)穀物(こくもつ)(たね)をまきます。
Chłopi sieją ziarno na polu.

【 種類 】

彼女(かのじょ)色々(いろいろ)種類(しゅるい)(はな)(そだ)てている。
Ona hoduje kwiaty różnego gatunku.

【 一種 】

(さけ)一種(いっしゅ)薬物(やくぶつ)だと(かんが)える(ひと)(おお)い。
Wielu ludzi myśli o alkoholu jak o rodzaju lekarstwa.

【 人種 】

人種(じんしゅ)差別(さべつ)問題(もんだい)はしばしば社会(しゃかい)不安(ふあん)のもとになる。
Problem dyskryminacji rasowej często staje się przyczyną niepokojów społecznych.

Materiał z innych znaków

丙種へいしゅocena C, trzecia kategoria

乙種おつしゅocena B, druga kategoria

各種かくしゅwszystkie rodzaje

甲種こうしゅklasa A, najlepszy

種痘しゅとうszczepienie przeciw ospie

種苗しゅびょうsadzonki

【 各種 】

アメリカは、各種(かくしゅ)競技(きょうぎ)(きん)メダルをとった。
Ameryka zdobyła złoto we wszystkich dyscyplinach.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.