Poziom 3: Lekcja 12

por.

on'yomi:オウ-ノウ

pinyin: wáng, wàng

おうkról

王国おうこくkrólestwo

王子おうじksiąże

王女おうじょksiężna

女王じょおうkrólowa

王様おうさまkról

ローマ法王ローマほうおうpapież; także: ローマ教皇 ローマきょうこう

【 王国 】

1879(ねん)明治(めいじ)政府(せいふ)琉球(りゅうきゅう)王国(おうこく)廃止(はいし)して沖縄(おきなわ)(けん)設置(せっち)した。
W 1879 r. rząd Meiji zlikwidował Królestwo Riukiu i utworzył prefekturę Okinawa.

【 ローマ法王 】

ヴァドヴィーツェはローマ法王(ほうおう)ヨハネ・パウロ2(せい)出身地(しゅっしんち)です。
Wadowice są miejscem pochodzenia papieża Jana Pawła II.

【 王女 】

共和国(きょうわこく)とは(おう)女王(じょおう)でなく大統領(だいとうりょう)(ちょう)となる国家(こっか)である。
Republika to takie państwo, na czele którego stoi nie król czy królowa, ale prezydent.

【 王子 】

とてもハンサムな王子(おうじ)()にも(うつく)しい王女(おうじょ)出会(であ)った。
Bardzo przystojny książe spotkał niezwykle piękną księżniczkę.

Materiał z innych znaków

仁王におうbogowie Deva, bóstwa stojące na straży świątyni

王侯貴族おうこうきぞくkról i arystokracja

王冠おうかんkorona

王妃おうひksiężniczka

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.