Poziom 3: Lekcja 12

por.

on'yomi:ソウ

kun'yomi:くさ

pinyin: cǎo

くさtrawa

草原そうげんpreria, hala

草原くさはらłąka

雑草ざっそうchwasty

草案そうあんszkic

海草かいそうwodorosty (trawa morska); por. 海藻 かいそう : wodorosty, glony, algi

草書そうしょpismo kursywne, pismo trawiaste; por. 楷書 かいしょ : pismo kancelaryjne

【 雑草 】

この(にわ)には、雑草(ざっそう)がたくさん()えている。
W tym ogrodzie rośnie dużo chwastów.

【 草案 】

政府(せいふ)憲法(けんぽう)改正(かいせい)草案(そうあん)作成(さくせい)した。
Rząd sporządził projekt rewizji konstytucji.

【 草原 】

この地帯(ちたい)には(かぎ)りなく草原(そうげん)(ひろ)がっている。
W tym regionie rozpościera się bezkresna preria.

Materiał z innych znaków

唐草模様からくさもようarabeska (wzór dekoracyjny)

枕草子まくらのそうしZapiski spod wezgłowia

牧草地ぼくそうちłąka, pastwisko

草刈りくさかりścinanie trawy

草履ぞうりklapki

草稿そうこうbrudnopis, draft

雑草ざっそうchwasty

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.