Poziom 2: Lekcja 16

9【 口 】【 ヽ 】

pojedynczy

por.

on'yomi:タン

pinyin: dān, chán

たん[ni] tylko

単位たんいjednostka; punkt zaliczeniowy (szkolnictwo)

単数たんすうliczba pojedyncza; [no] pojedynczy ⇔ 複数 ふくすう : liczba mnoga

単語たんごsłowo, wyraz

単品たんぴんjedna sztuka (wchodząca w skład zestawu)

単独たんどく[no] oddzielny, odrębny, odosobniony; pojedynczy, indywidualny

単一たんいつ[no] pojedynczy, odrębny; prosty

Materiał z innych znaków

単純たんじゅん[na] prosty (nieskomplikowany)

単身赴任たんしんふにん[suru] podjąć pracę w odległym miejscu z dala od rodziny

単身赴任たんしんふにん[suru] podjąć pracę w odległym miejscu z dala od rodziny

簡単かんたん[na] prosty, łatwy

【 単身赴任 】

(かれ)はポーランドで単身(たんしん)赴任(ふにん)しているので、(さび)しいです。
On czuje się samotny, pracując w Polsce z dala od rodziny.

【 単純 】

この問題(もんだい)は、単純(たんじゅん)解決(かいけつ)できるように()えますが、(じつ)大変(たいへん)複雑(ふくざつ)です。
Wydawało się, że ten problem można rozwiązać w łatwy sposób, a tymczasem okazał się bardzo skomplikowany.

【 単身赴任 】

(おっと)海外(かいがい)単身(たんしん)赴任(ふにん)しているので、(わたし)子供(こども)たちと実家(じっか)生活(せいかつ)しています。
Ponieważ mąż wyjechał do pracy za granicę, mieszkam z dziećmi u mojej rodziny.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.