Poziom 3: Lekcja 25

9【 寸 】

wyłączność

por. 簿więcej

on'yomi:セン

kun'yomi:もっぱ(ら)

pinyin: zhuān

専らもっぱらwyłącznie

専門せんもんspecjalizacja

専攻せんこうspecjalizacja

専門家せんもんかspecjalista

専任せんにん[no] pełnoetatowy, na cały etat

専制政治せんせいせいじrządy despotyczne

専用せんようwyłączny użytek

バス専用レーンバスせんようレーンbuspas

【 専ら 】

ものをつかんだり、道具(どうぐ)をつかったりするのは()役目(やくめ)で、(ある)くのは(もっぱ)(あし)役目(やくめ)である。
Funkcją dłoni jest chwytanie rzeczy oraz posługiwanie się narzędziami, natomiast nogi służą wyłącznie do chodzenia.

【 専門 】

山田(やまだ)さんの専門(せんもん)日本(にほん)歴史(れきし)です。
Pan Yamada specjalizuje się w historii Japonii.

【 専門家 】

(かれ)はこの分野(ぶんや)専門家(せんもんか)です。
On jest specjalistą w tej dziedzinie.

【 専任 】

坂本(さかもと)先生(せんせい)日本語(にほんご)学科(がっか)専任(せんにん)講師(こうし)です。
Sakamoto sensei jest pełnoetatowym lektorem na japonistyce.

【 専制政治 】

国王(こくおう)による専制(せんせい)政治(せいじ)()わって、やっと民主(みんしゅ)主義(しゅぎ)()(なか)になった。
Gdy skończyły się autokratyczne rządy króla, w końcu nastały czasy demokracji.

Materiał z innych znaków

専攻せんこうspecjalizacja; por. 専門 せんもん

専門せんもんspecjalizacja (zawodowa, naukowa)

【 専攻 】

彼女(かのじょ)分子(ぶんし)生物学(せいぶつがく)専攻(せんこう)している。
Jej specjalizacja to biologia molekularna.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.