Poziom 1: Lekcja 22

11【 玉 王 】

powód; zasada

por.

on'yomi:

pinyin:

物理ぶつりfizyka

理由りゆうpowód

料理りょうりpotrawa; kuchnia; [suru] gotować

地理学ちりがくgeografia

Materiał z innych znaków

お節料理おせちりょうりtradycyjny posiłek w dzień Nowego Roku

中華料理ちゅうかりょうりchińska kuchnia

修理しゅうりremont, naprawa, [suru] naprawiać, reperować, remontować

倫理りんりetyka

倫理学りんりがくetyka (nauka)

処理しょり[suru] wyrzucać; przetwarzać; rozwiązać (konflikt)

合理的ごうりてき[na] racjonalny

崇高な理念すうこうなりねんwzniosła myśl

心理学しんりがくpsychologia

心理描写しんりびょうしゃportret psychologiczny

推理すいり[suru] dedukować, wnioskować, rozumować

推理小説すいりしょうせつpowieść detektywistyczna

整理せいり[suru] uporządkować, ułożyć

料理りょうりpotrawa; kuchnia; [suru] gotować

無理むり[na] niemożliwy; [ni] bez sensu, niepotrzebnie; na siłę

理不尽りふじん[na] nieuzasadniony; nie w porządku, nie fair

理容室りようしつfryzjer, zakład fryzjerski; zob. też 床屋 とこや

理屈りくつargumentacja

理想りそうideał

理想的りそうてき[na] idealny

理由りゆうpowód

理科りかprzedmioty ścisłe

理解りかい[suru] zrozumieć

理論りろんteoria

相互理解そうごりかいwzajemne zrozumienie

真理しんりprawda

税理士ぜいりしdoradca podatkowy

管理かんり[suru] zarządzać

管理職かんりしょくmenadżer, zarząd

精進料理しょうじんりょうりkuchnia wegetariańska (inspirowana buddyzmem)

総理大臣そうりだいじんpremier

総理大臣そうりだいじんpremier

群集心理ぐんしゅうしんりpsychologia tłumu

臨床心理学りんしょうしんりがくpsychologia kliniczna

集団心理しゅうだんしんりpsychologia tłumu

【 理解 】

(はん)グローバリストの(かんが)(かた)(わたし)には理解(りかい)できません。
Nie potrafię pojąć rozumowania antyglobalistów.

【 理屈 】

あの(ひと)()っていることは理屈(りくつ)()わない。
To, co on wygaduje, nie trzyma się kupy.

【 整理 】

今日(きょう)部屋(へや)整理(せいり)をします。
Dziś zrobię porządek w pokoju.

【 理想 】

これは理想的(りそうてき)なアイディアだと(おも)います。
To jest idealistyczny pomysł.

【 理想 】

彼女(かのじょ)理想(りそう)女性(じょせい)だ。
Ona jest idealną kobietą.

【 群集心理 】

自分(じぶん)意見(いけん)をしっかり()って、群集(ぐんしゅう)心理(しんり)左右(さゆう)されないようにしたい。
Chciałbym trzymać się swojego zdania, a nie dać manipulować przez tłum.

【 倫理 】

社会(しゃかい)()きて()くためには社会的(しゃかいてき)倫理(りんり)(まも)らなければならない。
Aby móc funkcjonować w społeczeństwie należy przestrzegać etycznych norm społecznych.

【 倫理学 】

(かれ)大学(だいがく)倫理学(りんりがく)講義(こうぎ)している。
On wykłada na uniwersytecie etykę.

【 管理 】

(わたし)のこの会社(かいしゃ)での仕事(しごと)は、書類(しょるい)管理(かんり)することです。
Moja praca w tej firmie polega na obsługiwaniu dokumentów.

【 管理職 】

(ちち)管理職(かんりしょく)()いてから、(かえ)りが(おそ)くなった。
Odkąd ojciec dostał posadę menedżera, zaczął wracać późno do domu.

【 お節料理 】

正月(しょうがつ)日本人(にほんじん)()べる料理(りょうり)をお(せち)料理(りょうり)といいます。
Potrawy spożywane przez Japończyków na Nowy Rok określamy mianem "osechi-ryōri".

【 総理大臣 】

小泉(こいずみ)()日本(にほん)現在(げんざい)総理(そうり)大臣(だいじん)である。
Pan Koizumi jest obecnym premierem Japonii.

【 税理士 】

山田(やまだ)さんは税理士(ぜいりし)大阪(おおさか)税理(ぜいり)事務所(じむしょ)勤務(きんむ)している。
Pan Yamada jest doradcą podatkowym i pracuje w kancelarii doradcy podatkowego w Osace.

【 精進料理 】

京都(きょうと)()ったら、精進(しょうじん)料理(りょうり)()べたいです。
Jak pojadę do Kioto, chciałbym spróbować tamtejszej kuchni wegetariańskiej.

【 総理大臣 】

総理大臣(そうりだいじん)は、明日(あした)声明(せいめい)発表(はっぴょう)する予定(よてい)です。
Oświadczenie premiera jest planowane na jutro.

【 推理小説 】

(ちち)(ひま)(とき)よく推理小説(すいりしょうせつ)()んでいた。
Ojciec w wolnym czasie często czytał powieści detektywistyczne.

【 相互理解 】

外国(がいこく)でビジネスを成功(せいこう)させるには、日本人(にほんじん)社員(しゃいん)外国人(がいこくじん)社員(しゃいん)相互(そうご)理解(りかい)()かせない。
Do osiągnięcia sukcesu w bizniesie za granicą potrzebne jest wzajemne zrozumienie pomiędzy japońskimi i niejapońskimi pracownikami firmy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.