Poziom 3: Lekcja 17

12【 言 】

dowód

por.

on'yomi:ショウ

kun'yomi:あかし

pinyin: zhèng

証明しょうめい[suru] udowodnić

証明書しょうめいしょcertyfikat, zaświadczenie

証人しょうにんświadek

証言しょうげん[suru] zaświadczyć

証拠しょうこdowód

あかしdowód

公証こうしょう[suru] uwierzytelnić, potwierdzić (praw.)

公証人こうしょうにんnotariusz

暗証番号あんしょうばんごうnumer PIN

【 証明 】

(わたし)が、この(かね)(ぬす)んでいないということを証明(しょうめい)するのは(むずか)しい。
Mam kłopoty z udowodnieniem, że nie ukradłem tych pieniędzy.

【 証人 】

ぼくがやったんじゃないってことを、お(にい)ちゃんが証人(しょうにん)になってよ。
Mój brat jest świadkiem, że ja tego nie zrobiłem.

【 証言 】

(わたし)(かれ)無実(むじつ)証言(しょうげん)しました。
Zaświadczyłem o jego niewinności.

【 証拠 】

あなたがそれを(ぬす)んでいないという証拠(しょうこ)(なに)もない。
Nie ma żadnego dowodu, że ty tego nie ukradłeś.

Materiał z innych znaków

保証ほしょう[suru] poręczać; gwarantować

保証人ほしょうにんporęczyciel

修了証しゅうりょうしょうdyplom ukończenia

検証けんしょう[suru] dokonać inspekcji

証人喚問しょうにんかんもんpowołanie na świadka (sąd)

証券会社しょうけんがいしゃfirma ubezpieczeniowa

証拠しょうこdowód

運転免許証うんてんめんきょしょうprawo jazdy

【 保証人 】

(かね)()りる(とき)山田(やまだ)さんが(わたし)保証人(ほしょうにん)になってくれました。
Kiedy brałem pożyczkę, pan Yamada został moim poręczycielem.

【 保証 】

品質(ひんしつ)保証(ほしょう)するマークがついていても、(ただ)しい使(つか)(かた)をしなければ、すぐに(こわ)れてしまいますよ。
Mimo że produkt posiada gwarancję jakości, to jeśli nie będziesz go używać zgodnie z przeznaczeniem szybko się zepsuje.

【 運転免許証 】

昨日(きのう)(あたら)しい運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)をもらった。
Wczoraj dostałem nowe prawo jazdy.

【 証券会社 】

橋本(はしもと)さんは証券(しょうけん)会社(がいしゃ)(つと)めています。
Pan Hashimoto pracuje w firmie ubezpieczeniowej.

【 検証 】

理論(りろん)行動(こうどう)によって検証(けんしょう)されなければ意味(いみ)がない。
Jeżeli teoria nie jest sprawdzona w praktyce, to jest bez znaczenia.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.