Poziom 5: Lekcja 2

10【 人 亻 】

praktykować; wykonywać pracę sumiennie

on'yomi:シュウシュ

kun'yomi:おさ(める)おさ(まる)

pinyin: xiū

修めるおさめるnauczyć się, opanować

修まるおさまるprowadzić się

修道院しゅうどういんklasztor

修理しゅうりremont, naprawa, [suru] naprawiać, reperować, remontować

修了しゅうりょう[suru] ukończyć; por. 終了

修了証しゅうりょうしょうdyplom ukończenia

修正しゅうせいpoprawka, [suru] korygować, poprawiać (prawo)

研修けんしゅう[suru] uczyć się, odbywać praktykę; trening, praktyka (zawodowa, naukowa)

必修ひっしゅう[no] obowiązkowy

必修科目ひっしゅうかもくprzedmiot obowiązkowy

Materiał z innych znaków

修繕しゅうぜんnaprawiać; por. 修理 しゅうり : naprawiać, reperować

修道尼しゅうどうにmniszka, zakonnica

修飾しゅうしょくprzydawka (gram.)

研修けんしゅう[suru] uczyć się, odbywać praktykę; trening, praktyka (zawodowa, naukowa)

【 修飾 】

この言葉(ことば)(つぎ)名詞(めいし)修飾(しゅうしょく)しています。
Ten wyraz określa następny rzeczownik.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.