Poziom 3: Lekcja 25

12【 木 】

badać

por.

on'yomi:ケン

kun'yomi:しら(べる)

pinyin: jiǎn

検討けんとう[suru] sprawdzać, egzaminować, studiować, rozważać

検定けんてい[suru] zatwierdzić, autoryzować

検証けんしょう[suru] dokonać inspekcji

検事けんじprokurator

点検てんけんinspekcja, przegląd, [suru] dokonać inspekcji, zrobić przegląd (techniczny)

検察庁けんさつちょうprokuratura

検出けんしゅつ[suru] wykryć (np. truciznę)

検死官けんしかんlekarz medycyny sądowej, koroner

【 点検 】

機械(きかい)がとまったかどうか、(かなら)点検(てんけん)してから帰宅(きたく)してください。
Może pan wrócić do domu, ale wcześniej koniecznie proszę sprawdzić, czy maszyna nie zatrzymała się.

【 検討 】

いい提案(ていあん)ですから、早速(さっそく)会議(かいぎ)検討(けんとう)しましょう。
To dobry pomysł, więc proponuję go szybko poddać obradom.

【 検定 】

教科書(きょうかしょ)検定(けんてい)問題(もんだい)日中(にっちゅう)関係(かんけい)悪化(あっか)させた。
Problem autoryzacji podręczników szkolnych przyczynił się do pogorszenia stosunków chińsko-japońskich.

【 検証 】

理論(りろん)行動(こうどう)によって検証(けんしょう)されなければ意味(いみ)がない。
Jeżeli teoria nie jest sprawdzona w praktyce, to jest bez znaczenia.

【 検事 】

この殺人(さつじん)事件(じけん)調査(ちょうさ)は、山田(やまだ)検事(けんじ)(おこな)っています。
Śledztwo w sprawie tego morderstwa prowadzi prokurator Yamada.

Materiał z innych znaków

検察庁けんさつちょうprokuratura

検挙けんきょ[suru] aresztować

検査けんさinspekcja, przegląd, audyt, [suru] dokonać inspekcji, dokonać przeglądu, przeprowadzić audyt

検疫けんえきkwarantanna; inspekcja medyczna

検索けんさく[suru] szukać (w dokumencie, w internecie)

検討けんとう[suru] sprawdzać, egzaminować, studiować, rozważać

検診けんしんbadania lekarskie, [suru] badać

検閲けんえつcenzura, [suru] cenzurować

臨検りんけんinspekcja, przeszukanie, rewizja, [suru] dokonać rewizji, dokonać przeszukania (pojazdu lub budynku, ale nie człowieka)

【 検察庁 】

(かれ)検察庁(けんさつちょう)(はたら)いていた。
On pracuje w prokuraturze.

【 検査 】

今日(きょう)身体(しんたい)検査(けんさ)()です。
Dzisiaj wypadają badania zdrowotne.

【 検討 】

この(けん)については、もう一度(いちど)検討(けんとう)させていただきます。
Pozwolę sobie jeszcze raz zbadać tę sprawę.

【 検閲 】

検閲(けんえつ)は、狭義(きょうぎ)には国家(こっか)(など)公権力(こうけんりょく)が、表現物(ひょうげんぶつ)出版物(しゅっぱんぶつ)(など))や言論(げんろん)検査(けんさ)し、国家(こっか)不都合(ふつごう)判断(はんだん)したものを()()まる行為(こうい)をいう。
Cenzura w wąskim tego słowa znaczeniu oznacza działania państwa polegające na kontroli publikacji oraz wypowiedzi i wstrzymywaniu materiałów uznanych za niewygodne dla państwa.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.