Poziom 3: Lekcja 17

9【 人 亻 】

gwarancja, zachowywać

por.

on'yomi:ホウ

kun'yomi:たも(つ)

nanori: やす やすし

pinyin: bǎo

保つたもつutrzymywać

保証人ほしょうにんporęczyciel

保証ほしょう[suru] poręczać; gwarantować

保存ほぞん[suru] zachować, zabezpieczyć, zapisać (plik na komputerze)

保険ほけんubezpieczenie

保健ほけんopieka zdrowotna

保障ほしょうbezpieczeństwo, [suru] zapewniać bezpieczeństwo, zabezpieczać

保育園ほいくえんżłobek

保守的ほしゅてき[na] konserwatywny

【 保つ 】

植物(しょくぶつ)(みず)空気(くうき)日光(にっこう)によって、生命(せいめい)(たも)っています。
Rośliny utrzymują się przy życiu dzięki wodzie, powietrzu i promieniom słonecznym.

【 保証人 】

(かね)()りる(とき)山田(やまだ)さんが(わたし)保証人(ほしょうにん)になってくれました。
Kiedy brałem pożyczkę, pan Yamada został moim poręczycielem.

【 保証 】

品質(ひんしつ)保証(ほしょう)するマークがついていても、(ただ)しい使(つか)(かた)をしなければ、すぐに(こわ)れてしまいますよ。
Mimo że produkt posiada gwarancję jakości, to jeśli nie będziesz go używać zgodnie z przeznaczeniem szybko się zepsuje.

【 保存 】

この祖母(そぼ)着物(きもの)(ふる)いけど、保存(ほぞん)がいいので、まだまだ()られます。
To kimono po babci jest stare, ale było dobrze przechowywane, więc nadaje się jeszcze do noszenia.

【 保険 】

万一(まんいち)にそなえて、保険(ほけん)(はい)っておくと安心(あんしん)です。
Na wszelki wypadek dobrze jest wykupić ubezpieczenie.

【 保健 】

(あし)にけがをしたので、保健室(ほけんしつ)()って、包帯(ほうたい)をまいてもらった。
Zraniłem się w nogę, więc poszedłem do gabinetu pielęgniarki, gdzie założono mi opatrunek.

【 保障 】

(くに)は、その(くに)()人々(ひとびと)安心(あんしん)について保障(ほしょう)する責任(せきにん)がある。
Na państwie spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa jego obywatelom.

【 保育園 】

花子(はなこ)ちゃんは、お(かあ)さんが(はたら)いているので、保育園(ほいくえん)(かよ)っています。
Hanako chodzi do żłobka, ponieważ jej mamusia pracuje.

Materiał z innych znaków

保健ほけんopieka zdrowotna

保守的ほしゅてき[na] konserwatywny

保護ほご[suru] chronić

保釈ほしゃく[suru] zwolnić za kaucją

保険ほけんubezpieczenie

保障ほしょうbezpieczeństwo, [suru] zapewniać bezpieczeństwo, zabezpieczać

担保たんぽzastaw

生命保険せいめいほけんubezpiecznie na życie, polisa na życie

確保かくほ[suru] zabezpieczyć, zapewnić; utrzymać

【 保守的 】

(はは)保守的(ほしゅてき)(かんが)(かた)をもっています。
Moja mama ma konserwatywne poglądy.

【 保釈 】

(かれ)保釈(ほしゃく)(きん)(はら)って釈放(しゃくほう)された。
Po zapłaceniu kaucji został zwolniony.

【 保険 】

(わたし)保険(ほけん)(はい)っています。
Jestem ubezpieczona.

【 生命保険 】

()んだ(とき)家族(かぞく)にお(かね)(のこ)すために生命(せいめい)保険(ほけん)(はい)ることにした。
Przystąpiłem do ubezpieczenia na życie, abym mógł zostawić rodzinie pieniądze na wypadek mojej śmierci.

【 保障 】

国家(こっか)国民(こくみん)安全(あんぜん)保障(ほしょう)する義務(ぎむ)がある。
Na państwie ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

【 担保 】

山田(やまだ)さんは(いえ)担保(たんぽ)にして、銀行(ぎんこう)から借金(しゃっきん)した。
Yamada wziął z banku kredyt pod zastaw domu.

【 保健 】

山田(やまだ)(くん)授業(じゅぎょう)(ちゅう)具合(ぐあい)(わる)くなったので、一日(いちにち)学校(がっこう)保健室(ほけんしつ)(やす)んでいた。
Yamada źle się poczuł podczas zajęć i cały dzień odpoczywał w szkolnym ambulatorium.

【 保護 】

ワシは絶滅(ぜつめつ)危惧(きぐ)(しゅ)として保護(ほご)されている。
Orzeł jest objęty ochroną jako gatunek zagrożony.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.