Poziom 1: Lekcja 6

on'yomi:モク

kun'yomi:

pinyin:

oko

目次もくじspis treści

目上めうえzwierzchnik

Materiał z innych znaków

丁目ちょうめnumer porządkowy w japońskich adresach (część dzielnicy)

升目ますめmiara; ocena

境目さかいめgranica (przen.)

役目やくめobowiązek, funkcja

必修科目ひっしゅうかもくprzedmiot obowiązkowy

憂き目うきめnieszczęście, trudny czas

憂き目を見るうきめをみるmieć trudny okres

控え目ひかえめ[ni] z umiarem

注目ちゅうもく[suru] obserwować, mieć na oku, zwrócić uwagę

片目かためjedno oko; [no] jednooki

目を凝らすめをこらすwpatrywać się

目印めじるしznak

目撃者もくげきしゃświadek naoczny

目標もくひょうcel

目次もくじspis treści

目玉めだまgałka oczna

目的もくてきcel

目的地もくてきちcel podróży

目薬めぐすりpłyn do oczu

目覚まし時計めざましとけいbudzik

目録もくろくspis, lista, katalog

盲目もうもくślepota, [no] ślepy

盲目的もうもくてき[ni] ślepo, na ślepo

科目かもくprzedmiot (szkolny, studiów)

網目あみめoko w sieci

縫い目ぬいめszew, ścieg

裂け目さけめpęknięcie, szczelina

選択科目せんたくかもくprzedmiot do wyboru

面目めんぼくhonor, twarz (przez.); 面目を失う(保つ) めんぼくをうしなう(たもつ) : stracić (zachować) twarz

項目こうもくpozycja, punkt, paragraf

駄目だめ[na] niedobry; zabroniony; nic niewart; beznadziejny

【 丁目 】

(かれ)三丁目(さんちょうめ)高橋(たかはし)さんです。
To jest pan Takahashi z trzeciego chōme.

【 役目 】

(いえ)での(わたし)役目(やくめ)食器(しょっき)(あら)うことです。
W domu do moich obowiązków należy mycie naczyń.

【 選択科目 】

(みっ)つの選択(せんたく)科目(かもく)から(ひと)(えら)びます。
Wybieram jeden z trzech przedmiotów do wyboru.

【 目撃者 】

(かれ)はその事故(じこ)のたった一人(ひとり)目撃者(もくげきしゃ)であった。
On był jedynym świadkiem tego wypadku.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.