Poziom 1: Lekcja 6

6【 米 】

ryż; Ameryka; metr

por.

on'yomi:ベイマイ

kun'yomi:こめよね

pinyin:

こめryż (ziarno); por.  いね : ryż (roślina)

北米ほくべいAmeryka Północna

中米ちゅうべいAmeryka Środkowa

南米なんべいAmeryka Południowa

米国べいこくUSA

Materiał z innych znaków

北米ほくべいAmeryka Północna

南米なんべいAmeryka Południowa

在日米軍ざいにちべいぐんamerykańskie siły zbrojne w Japonii

欧米おうべいEuropa i USA

渡米とべい[suru] pojechać do USA

玄米げんまいbrązowy ryż, ryż nieoczyszczony

玄米茶げんまいちゃgenmaicha (herbata z prażonym ryżem)

発芽玄米はつがげんまいlekko kiełkujący ryż

米俵こめだわらwór ryżu

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.