Poziom 1: Lekcja 17

por. więcej

on'yomi:シュツ

kun'yomi:で(る)だ(す)

pinyin: chū

出るでるwyjść; pojawić się; być obecnym (na zebraniu, w komisji)

出すだすwyjąć; wypuścić; wysłać; przedstawić, pokazać

出口でぐちwyjście

外出がいしゅつ[suru] wyjść do miasta (do restauracji)

出かけるでかけるwyruszyć; wyjść (na dwór, do pracy, do miasta) ⇒ 出掛ける

Materiał z innych znaków

傑出けっしゅつ[suru] wyróżniać się

出世しゅっせ[suru] odnieść sukces w życiu, zrobić karierę

出勤しゅっきん[suru] iść do pracy

出口でぐちwyjście

出奔しゅっぽん[suru] uciec

出島でじまDejima

出帆しゅっぱん[suru] wyruszyć w podróż

出席しゅっせきobecność, [suru] wziąć udział (w zebraniu itp.)

出廷しゅってい[suru] stawić się w sądzie

出張しゅっちょうdelegacja, [suru] udać się w delegację

出張所しゅっちょうじょprzedstawicielstwo

出征しゅっせい[suru] iść na front

出掛けるでかけるwyruszyć; wyjść (na dwór, do pracy, do miasta itp.)

出棺しゅっかんpochód pogrzebowy

出没しゅつぼつ[suru] nawiedzać, pojawiać się

出演しゅつえん[suru] wystąpić (w filmie, sztuce itd.)

出版しゅっぱんwydanie

出版社しゅっぱんしゃwydawnictwo

出生率しゅっしょうりつwskaźnik urodzeń

出産しゅっさんnarodziny, [suru] urodzić

出発しゅっぱつ[suru] wyruszyć

出稼ぎでかせぎwyjazd za pracą, wyjazd za chlebem (do miasta, za granicę)

出納すいとうwpływy i wydatki

出納係すいとうがかりkasjer

出血しゅっけつ[suru] krwawić

出身しゅっしんpochodzenie

出迎えるでむかえるwyjść na spotkanie

呼び出しよびだしwezwanie

呼び出すよびだすwezwać

噴き出すふきだすtryskać; wybuchnąć śmiechem

噴出ふんしゅつwypluwać z siebie, wyrzucać z siebie

外出がいしゅつ[suru] wyjść do miasta (do restauracji)

引き出しひきだしszuflada

思い出おもいでwspomnienie

思い出すおもいだすprzypominać sobie

抽出ちゅうしゅつ[suru] wydobywać, uzyskiwać (substancję)

掘り出し物ほりだしものznalezisko; okazja

提出ていしゅつ[suru] złożyć, przedłożyć

搬出はんしゅつ[suru] wywieźć

摘出てきしゅつ[suru] wyjąć, wyciągnąć; wyciąć, usunąć (med.)

支出ししゅつwydatki

析出せきしゅつosadzanie, [suru] osadzać się (chem.)

検出けんしゅつ[suru] wykryć (np. truciznę)

歳出さいしゅつroczne wydatki

歳末大売出しさいまつおおうりだしwielka wyprzedaż na koniec roku

派出所はしゅつじょprzedstawicielstwo, oddział; mały posterunek policji ⇒ 交番 こうばん

熊出没注意くましゅつぼつちゅういUwaga na niedźwiedzie!

脱出だっしゅつ[suru] uciec, wydostać się

芽が出るめがでるwypuszczać pąki, wypuszczać pędy, kiełkować

貸し出しかしだしwypożyczenie

躍り出るおどりでるwyskoczyć (na pierwsze miejsce, na pierwszy plan)

輸出ゆしゅつ[suru] eksportować

醸し出すかもしだすwarzyć; tworzyć, powodować, przyczyniać się

金銭出納簿きんせんすいとうぼksięga rachunkowa

露出ろしゅつ[suru] wystawiać, eksponować

頻出ひんしゅつ[suru] często pojawiać się

【 支出 】

彼女(かのじょ)支出(ししゅつ)収入(しゅうにゅう)をはるかに上回(うわまわ)っている。
Jej wydatki znacznie przewyższają jej przychody.

【 出身 】

マリアさんはブロツワフの出身(しゅっしん)です。
Maria pochodzi z Wrocławia.

【 輸出 】

日本(にほん)はフランスに(くるま)輸出(ゆしゅつ)している。
Japonia eksportuje do Francji samochody.

【 出勤 】

(ちち)毎朝(まいあさ)8()会社(かいしゃ)出勤(しゅっきん)しています。
Ojciec codziennie wychodzi do pracy o 8 rano.

【 出演 】

この役者(やくしゃ)最近(さいきん)よくテレビドラマに出演(しゅつえん)している。
Ten aktor ostatnio występuje w telenowelach.

【 出生率 】

最近(さいきん)結婚(けっこん)する(ひと)(すく)なくなり、日本(にほん)出生率(しゅっせいりつ)()ちている。
Ostatnio w Japonii coraz mniej ludzi zawiera związek małżeński i spadł wskaźnik urodzeń.

【 歳出 】

(われ)々は歳出(さいしゅつ)歳入(さいにゅう)以下(いか)(おさ)えないと、会社(かいしゃ)倒産(とうさん)する(おそ)れがあります。
Jeśli nie ogarniemy wydatków firmy do poziomu poniżej przychodów, to grozi nam bankructwo.

【 歳末大売出し 】

12(がつ)下旬(げじゅん)歳末(さいまつ)大売出(おおうりだ)しが(はじ)まり、物価(ぶっか)(やす)くなります。
W trzeciej dekadzie grudnia zaczyna się wielka wyprzedaż i ceny spadają.

【 提出 】

論文(ろんぶん)提出(ていしゅつ)する(まえ)(かなら)校正(こうせい)してください。
Przed złożeniem pracy proszę ją sprawdzić.

【 露出 】

真夏(まなつ)には(はだ)露出(ろしゅつ)した女性(じょせい)(おお)(まち)(ある)いている。
W środku lata po mieście chodzą dziewczyny, które eksponują skórę na słońce.

【 出血 】

伊藤(いとう)さんはローマを訪問(ほうもん)した(とき)突然(とつぜん)脳内(のうない)出血(しゅっけつ)(たお)れ、市内(しない)病院(びょういん)(はこ)ばれたが、死亡(しぼう)してしまった。
Pan Itō podczas podróży do Rzymu doznał niespodziewanie udaru mózgu, został przetransportowany do szpitala miejskiego, ale nie przeżył.

【 出没 】

この(かわ)にはカッパが出没(しゅつぼつ)するという(うわさ)がある。
Wieść głosi, że w tej rzece pojawiają się kappy.

【 出迎える 】

空港(くうこう)でマルタさんが出迎(でむか)えてくれることになっているから安心(あんしん)だ。
Odetchnąłem z ulgą, ponieważ Marta wyjdzie po mnie na lotnisko.

【 出版社 】

出版社(しゅっぱんしゃ)にその(ほん)一冊(いっさつ)注文(ちゅうもん)してくれませんか。
Czy mogłaby Pani zamówić jeden egzemplarz tej książki w wydawnictwie?

【 出張 】

(かれ)はよく北海道(ほっかいどう)出張(しゅっちょう)にいきます。
On często jeździ w delegację na Hokkaido.

【 出稼ぎ 】

(かれ)はイギリスに出稼(でかせ)ぎに()ったが,(つま)子供(こども)たちはポーランドに(のこ)った。
On wyjechał za pracą do Anglii, ale jego żona i dzieci pozostali w Polsce.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.