Poziom 1: Lekcja 17

2【 入 】

wejście

por. więcej

on'yomi:ニュウ

kun'yomi:い(る)い(れる)はい(る)

pinyin:

入れるいれるwłożyć; wpuścić

入るはいるwejść

入学にゅうがく[suru] pójść do szkoły, pójść na uniwersytet

入口いりぐちwejście

入門にゅうもんwstęp, wprowadzenie (wprowadzenie do dyspypliny naukowej)

Materiał z innych znaków

介入かいにゅう[suru] interweniować

侵入しんにゅうinwazja, najazd; wtargnięcie; [suru] dokonać inzwazji, najechać; wtargnąć; por. 進入 しんにゅう : wejść, wkroczyć

入り江いりえzatoka, ujście rzeki

入れ墨いれずみtatuaż; inna pisownia: 刺青

入れ歯いればsztuczna szczęka

入口いりぐちwejście

入場券にゅうじょうけんbilet wstępu

入札にゅうさつprzetarg

入浴にゅうよくkąpiel, [suru] brać kąpiel

入院にゅういん[suru] przebywać w szpitalu

刈り入れかりいれzbiory, żniwa

収入しゅうにゅうprzychody

四捨五入ししゃごにゅう[suru] zaokrąlić (liczbę)

導入どうにゅう[suru] wprowadzić (nowy system, technologię itp.)

押入れおしいれszafa

挿入そうにゅう[suru] wstawić, włożyć

搬入はんにゅう[suru] przywieźć

本腰を入れるほんごしをいれるczynić coś z oddaniem

歳入さいにゅうroczne przychody

潜入せんにゅう[suru] infiltrować, zakradać się

申し入れるもうしいれるzłożyć propozycję

突入とつにゅう[suru] gwałtownie wejść, wpaść, wkroczyć

立入禁止たちいりきんしwstęp wzbroniony

競争入札きょうそうにゅうさつzakład (wyścigi)

脱亜入欧だつあにゅうおうwyjście z Azji, wejście do Europy (slogan z czasów ery Meiji)

記入きにゅう[suru] wypełniać, wpisywać

購入こうにゅう[suru] kupić, zakupić

輸入ゆにゅう[suru] importować

輸入枠ゆにゅうわくkontyngent importowy, kwota importowa

進入しんにゅう[suru] wejść, wkroczyć

【 導入 】

外国(がいこく)技術(ぎじゅつ)導入(どうにゅう)して、工場(こうじょう)でもっといいものを(つく)ろう。
Wprowadźmy nową techonologię z zagranicy i produkujmy w fabryce lepsze rzeczy.

【 輸入 】

日本(にほん)はアメリカから牛肉(ぎゅうにく)輸入(ゆにゅう)している。
Japonia importuje z Ameryki wołowinę.

【 輸入枠 】

政府(せいふ)牛肉(ぎゅうにく)無税(むぜい)輸入(ゆにゅう)(わく)(ひろ)げた。
Rząd zwiększył kontyngent bezcłowego importu wołowiny.

【 申し入れ 】

研究(けんきゅう)(すす)むと、アメリカの大学(だいがく)から協同(きょうどう)研究(けんきゅう)(もう)()れがあった。
Kiedy badania posuwały się naprzód, otrzymaliśmy z amerykańskiego uniwersytetu propozycję wspólnych badań.

【 介入 】

1968(ねん)、プラハにソ(れん)介入(かいにゅう)した。
W 1968 r. Związek Sowiecki dokonał interwencji w Pradze.

【 入場券 】

(わたし)はその試合(しあい)入場券(にゅうじょうけん)を2(まい)()っている。
Mam dwa bilety na ten mecz.

【 立ち入り禁止 】

()()禁止(きんし)()いてありますから、ここには(はい)りません。
Nie można tu wejść, ponieważ jest zakaz wstępu.

【 収入 】

(かれ)(おく)(まん)長者(ちょうじゃ)で、(ねん)2(おく)ドルの収入(しゅうにゅう)がある。
On jest milionerem, rocznie zarabia 200 mln dolarów.

【 入り江 】

江戸(えど)時代(じだい)江戸(えど)(わん)()()では、漁業(ぎょぎょう)(さか)んだった。
W okresie Edo w Zatoce Edo prosperowało rybołóstwo.

【 入札 】

公団(こうだん)建設(けんせつ)計画(けいかく)入札(にゅうさつ)募集(ぼしゅう)した。
Spółka ogłosiła przetarg na projekt budowy.

【 本腰を入れる 】

(かれ)給料(きゅうりょう)(ひく)いにもかかわらず本腰(ほんごし)()れて仕事(しごと)をしている。
Mimo że niewiele zarabia, wykonuje swoją pracę z pełnym oddaniem.

【 突入 】

特殊(とくしゅ)部隊(ぶたい)はテロリストが(かく)れたビルに突入(とつにゅう)した。
Siły specjalne policji wkroczyły szturmem do domu, gdzie ukrywał się terorysta.

【 入浴 】

健康(けんこう)にいい入浴(にゅうよく)温度(おんど)は38()だとテレビで()っていた。
W telewizji mówili, że zdrowa dla ciała temperatura kąpieli to 38 C.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.