Poziom 1: Lekcja 17

por.

on'yomi:ドウ

kun'yomi:うご(く)うご(かす)

pinyin: dòng

動くうごくporuszać się; działać (urządzenie)

動かすうごかすporuszać, przesuwać

自動車じどうしゃsamochód

行動こうどう[suru] działać, zachowywać się

動物どうぶつzwierzę

Materiał z innych znaków

不動産ふどうさんnieruchomość

動作どうさdziałanie

動揺どうよう[suru] być niestabilnym; wzburzyć się; trząść się, huśtać się (samochód, samolot)

動機どうきmotyw

動物園どうぶつえんzoo

動脈どうみゃくtętnica

動詞どうしczasownik

募金運動ぼきんうんどうkampania gromadzenia funduszy

原動力げんどうりょくsiła napędowa

四輪駆動よんりんくどうpojazd czterokołowy

地殻変動ちかくへんどうdiastrofizm (ruch skorupy ziemskiej) (geol.)

変動へんどう[suru] zmieniać się, wahać się, fluktuować

大動脈だいどうみゃくaorta; arteria

就職活動しゅうしょくかつどうszukanie pracy

感動かんどう[suru] być poruszonym, wzruszyć się

感動的かんどうてき[na] wzruszający, poruszający

扇動せんどう[suru] podżegać, podburzać

振動しんどうwibracje; wahania

排日運動はいにちうんどうruch anty-japoński

暴動ぼうどうzamieszki

活動かつどうdziałalność, zajęcie

激動げきどう[suru] trząść się; być podekscytowanym

独立運動どくりつうんどうruch niepodległościowy

示威行動じいこうどうdemonstracja, akcja protestacyjna

移動いどう[suru] przemieszczać się

稼動かどう[suru] pracować (maszyna)

脊椎動物せきついどうぶつkręgowce (biol.)

自動販売機じどうはんばいきautomat (na napoje, papierosy itp.)

自動車じどうしゃsamochód

行動こうどうzachowanie, działanie

衝動的しょうどうてき[na] impulsywny

躍動やくどう[suru] poruszać się szybko

運動うんどうaktywność fizyczna, sport, [suru] uprawiać sport; ruch, kampania

運動会うんどうかいzawody sportowe

運動場うんどうじょうplac zabaw

震動しんどうwstrząs, [suru] trząść

騒動そうどうzamieszki; zamieszanie

鼓動こどうbicie, tętnienie

【 就職活動 】

日本(にほん)大学生(だいがくせい)は、在学中(ざいがくちゅう)就職(しゅうしょく)活動(かつどう)()りかかる。
Studenci w Japonii jeszcze w czasie studiów zabierają się za szukanie pracy.

【 振動 】

着信(ちゃくしん)(おん)をOFFにした携帯(けいたい)電話(でんわ)着信(ちゃくしん)やメールを受信(じゅしん)する(とき)振動(しんどう)します。
Telefon komórkowy po przełączeniu na cichy tryb wibruje, kiedy odbiera połączenie lub maila.

【 震動 】

ビルの工事(こうじ)騒音(そうおん)震動(しんどう)(はげ)しいので、近所(きんじょ)人達(ひとたち)苦情(くじょう)()いに()った。
Hałas i drgania powodowane pracami budowlanymi były tak silne, że mieszkańcy okolicy poszli wnieść skargę.

【 募金運動 】

(かれ)はプロジェクトを実施(じっし)できるように募金(ぼきん)運動(うんどう)()こした。
On rozpoczął zbieranie funduszy aby móc zrealizować swój projekt.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.