Poziom 2: Lekcja 14

13【 心 忄 】

uczucie, zmysł

por.

on'yomi:カン

kun'yomi:かん(じる)かん(じ)

pinyin: gǎn

感じるかんじるczuć; mieć odczucie

感じかんじuczucie; wrażenie

感覚かんかくzmysł

感心かんしん[suru] być pod wrażeniem

感謝かんしゃpodziękowania, [suru] dziękować

感動かんどう[suru] być poruszonym, wzruszyć się

感動的かんどうてき[na] wzruszający, poruszający

第六感だいろくかんszósty zmysł

痛感つうかん[suru] odczuć na własnej skórze; uzmysłowić sobie

Materiał z innych znaków

充実感じゅうじつかんuczucie spełnienia

劣等感れっとうかんkompleks niższości

嫌悪感けんおかんnienawiść, obrzydzenie

平衡感覚へいこうかんかくzmysł równowagi

感冒かんぼうkatar

感嘆かんたんpodziw, [suru] podziwiać

感嘆符かんたんふwykrzyknik

感情かんじょうuczucia, emocje

感慨かんがいgłębokie emocje

感染かんせんinfekcja, [suru] zarazić się

感涙かんるいłzy

感激かんげき[na] być poruszonym

感覚かんかくzmysł

感触かんしょくczucie, [suru] czuć

感謝かんしゃpodziękowania, [suru] dziękować

感銘かんめいgłębokie wrażenie

敏感びんかん[na] wyczulony, czuły

病巣感染びょうそうかんせんzakażenie ogniskowe

直感ちょっかんintuicja; [suru] przeczuć

鈍感どんかん[na] tępy, nieczuły, gruboskórny ⇔ 敏感 びんかん : czuły, wyczulony

霊感れいかんinspiracja

【 感染 】

かれはエイズに感染(かんせん)して、23(さい)という(わか)さで()んでしまった。
On zaraził się AIDS i zmarł młodo w wieku 23 lat.

【 感謝 】

(わたし)両親(りょうしん)感謝(かんしゃ)しています。
Dziękuję rodzicom.

【 感激 】

日本(にほん)旅行(りょこう)した(とき)何度(なんど)()らない(ひと)にお世話(せわ)になって、日本人(にほんじん)親切(しんせつ)感激(かんげき)した。
Kiedy pojechałem Japonii, kilkakrotnie otrzymałem pomoc od nieznajomych ludzi i ta uprzejmość Japończyków mnie poruszyła.

【 感涙 】

道子(みちこ)さんはテレビを()ていて、時々(ときどき)感涙(かんるい)にむせぶことがある。
Michiko zdarza się czasem zalać łzami, kiedy ogląda telewizję.

【 劣等感 】

外国語(がいこくご)(はな)せない(かれ)劣等感(れっとうかん)(なや)んでいる。
On cierpi na kompleks niższości, ponieważ nie zna języków obcych.

【 感嘆 】

ロダンの『(かんが)える(ひと)』の(ぞう)()てただただ感嘆(かんたん)した。
Widok "Myśliciela" Rodina wprawił mnie w zachwyt.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.