Poziom 1: Lekcja 17

4【 止 】

zatrzymywać

por.

on'yomi:

kun'yomi:と(まる)と(める)や(める)や(む)

pinyin: zhǐ

止まるとまるzatrzymać się

止めるとめるzatrzymać

中止ちゅうし[suru] wstrzymać; odwołać

通行止めつうこうどめzamknięte dla ruchu

止めるやめるzaprzestać, przestać, skończyć

止むやむzakończyć się

【 中止 】

大雨(おおあめ)のため、サッカーの試合(しあい)中止(ちゅうし)になった。
Z powodu ulewy mecz piłki nożnej został przerwany.

Materiał z innych znaków

停止ていし[suru] wstrzymać, zatrzymać się

廃止はいし[suru] uchylać, anulować, zlikwidować (prawo, rozporządzenie)

抑止力よくしりょくodstraszanie

核の抑止力かくのよくしりょくnuklearne odstraszanie

痛み止めいたみどめśrodek przeciwbólowy

禁止きんしzakaz; [suru] zakazać, zabronić

立入禁止たちいりきんしwstęp wzbroniony

立小便禁止たちしょうべんきんしzakaz oddawania moczu w miejscu publicznym (dosł. zakaz siusiania na stojąco)

終止しゅうしzatrzymanie, zakończenie

防止ぼうし[suru] zatrzymać, powstrzymać

阻止そし[suru] przeszkodzić, zatrzymać, wstrzymać, uniemożliwić

静止せいし[suru] stać nieruchomo

【 停止 】

停電(ていでん)機械(きかい)突然(とつぜん)停止(ていし)しました
Z powodu wstrzymania dostawy prądu maszyny nagle stanęły.

【 防止 】

交通量(こうつうりょう)(おお)いので、事故(じこ)防止(ぼうし)するために、ガードレールが設置(せっち)されました。
Ze względu na wysokie natężenie ruchu zamontowano bariery ochronne w celu ochrony przed wypadkami.

【 禁止 】

ここでたばこを()うことは禁止(きんし)されています。
Tu nie wolno palić.

【 立ち入り禁止 】

()()禁止(きんし)()いてありますから、ここには(はい)りません。
Nie można tu wejść, ponieważ jest zakaz wstępu.

【 廃止 】

中央(ちゅうおう)銀行(ぎんこう)(きゅう)紙幣(しへい)廃止(はいし)して、(あたら)しい紙幣(しへい)発行(はっこう)する。
Bank centralny wycofuje stare banknoty i wprowadza nowe.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.