Poziom 1: Lekcja 13

por.

on'yomi:ツウ

kun'yomi:いた(い)いた(む)

pinyin: tòng

痛いいたいbolesny

痛むいたむboleć

痛み止めいたみどめśrodek przeciwbólowy

頭痛ずつうból głowy

痛手いたでpoważna rana; cios (przen.)

Materiał z innych znaków

痛恨つうこんżal; ubolewanie

痛感つうかん[suru] odczuć na własnej skórze; uzmysłowić sobie

腰痛ようつうbóle krzyża

苦痛くつうból

鎮痛剤ちんつうざいśrodek przeciwbólowy

陣痛じんつうbóle porodowe

頭痛ずつうból głowy

【 腰痛 】

(かれ)長年(ながねん)腰痛(ようつう)(こま)っている。
On od wielu lat cierpi na bóle krzyża.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.