Poziom 1: Lekcja 17

10【 辵 辶 】

przejeżdzać, przechodzić; uczęszczać; klasyfikator listów

por.

on'yomi:ツウ

kun'yomi:とお(る)とお(り)とお(す)かよ(う)とお(して)つう(じる)つう(じて)

pinyin: tōng, tòng

通るとおるprzekroczyć, przejść

通りとおりdroga; zgodnie z

通すとおすprzepuścić; pozwolić przejść

通うかようuczęszczać; dojeżdzać (do szkoły, pracy)

交通こうつうruch uliczny; komunikacja

通学つうがく[suru] dojeżdżać do szkoły

通してとおしてprzez; za pośrednictwem

通じるつうじるrozumieć; prowadzić do

通じてつうじてprzez; za pośrednictwem

【 交通 】

この(へん)交通(こうつう)便(べん)がいい。
Ta okolica ma wygodną komunikację.

Materiał z innych znaków

交通こうつうruch uliczny; komunikacja

交通事故こうつうじこwypadek drogowy

共通きょうつう[no] wspólny (zdanie, stanowisko, interes)

意思の疎通いしのそつうkomunikacja, zrozumienie

普通ふつうzazwyczaj, [no] zwykły, powszechny

流通りゅうつう[suru] cyrkulować

融通ゆうずう[suru] wypłacić (zaliczkę); pożyczyć pieniądze (komuś)

融通がきくゆうずうがきくelastyczny (osoba)

貫通かんつう[suru] przebijać, przeszywać, przenikać

透き通るすきとおるbyć czystym, być przezroczystym (np. ubranie)

通信つうしんkorespondencja

通信網つうしんもうsieć telekomunikacyjna

通勤つうきん[suru] dojeżdżać do pracy

通帳つうちょうksiążeczka bankowa

通常つうじょう[no] zwykły

通称つうしょうnazwa potoczna

通行止めつうこうどめzamknięte dla ruchu

通訳つうやくtłumacz ustny; [suru] tłumaczyć ustnie

通貨つうかwaluta

通路つうろprzejście, korytarz

通過つうかprzejazd, tranzyt; przejechać przez

【 普通 】

(ちち)普通(ふつう)夕食(ゆうしょく)(あと)にテレビを()る。
Ojciec zazwyczaj po kolacji ogląda telewizję.

【 通勤 】

会社(かいしゃ)までバスで通勤(つうきん)しています。
Dojeżdżam do pracy autobusem.

【 通常 】

(いま)まで通常(つうじょう)にインターネットに接続(せつぞく)できましたが、(きゅう)出来(でき)なくなってしまった。
Do teraz mogłem zawsze bez problemów łączyć się z internetem, ale nagle przestało działać.

【 通訳 】

彼女(かのじょ)はロシア()通訳(つうやく)です。
Ona jest tłumaczką języka rosyjskiego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.