Poziom 5: Lekcja 21

12【 广 】

obalić, zlikwidować

por.

on'yomi:ハイ

kun'yomi:すた(れる)すた(る)

pinyin: fèi

廃れるすたれるbyć zaniechanym; wyjść z mody

廃るすたるbyć zaniechanym; przynieść wstyd, splamić honor

廃止はいし[suru] uchylać, anulować, zlikwidować (prawo, rozporządzenie)

廃人はいじんinwalida; por. 障害者 しょうがいしゃ : osoba niepełnosprawna

退廃たいはい[suru] demoralizować się, degenerować się

退廃的たいはいてき[na] dekadencki, zdemoralizowany

廃案はいあん[ni suru] zarzucić plan, wycofać się z pomysłu, odrzucić

廃業はいぎょう[suru] zamknąć biznes

廃刊はいかん[ni naru] przestać wychodzić, przestać ukazywać się (gazeta, czasopismo)

廃鉱はいこうnieczynna kopalnia ⇒ 廃坑 はいこう

【 廃止 】

中央(ちゅうおう)銀行(ぎんこう)(きゅう)紙幣(しへい)廃止(はいし)して、(あたら)しい紙幣(しへい)発行(はっこう)する。
Bank centralny wycofuje stare banknoty i wprowadza nowe.

【 廃人 】

廃人(はいじん)とは、病気(びょうき)障害(しょうがい)など様々(さまざま)事情(じじょう)普通(ふつう)人間(にんげん)生活(せいかつ)(いとな)めない(もの)とされる。蔑称(べっしょう)であるため、使用(しよう)注意(ちゅうい)すべき()である。
Inwalida oznacza osobę, która nie może prowadzić normalnego życia wskutek choroby, zaburzeń i innych okoliczności. Inwalida jest określeniem obraźliwym, dlatego należy uważać na jego stosowanie.

Materiał z innych znaków

廃坑はいこうnieczynna kopalnia

廃棄はいき[suru] wyrzucić, pozbyć się; znieść (prawo)

廃棄物はいきぶつodpady

放射性廃棄物ほうしゃせいはいきぶつodpady promieniotwórcze

核廃棄物かくはいきぶつodpady promieniotwórcze; por: 放射性廃棄物 ほうしゃせいはいくぶつ

産業廃棄物さんぎょうはいきぶつodpady przemysłowe

荒廃こうはい[suru] popaść w ruinę

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.