Poziom 6: Lekcja 14

on'yomi:

kun'yomi:す(てる)

pinyin:

棄てるすてるporzucić

放棄ほうき[suru] porzucić; zrzekać się, wyrzec się, abdykować, poddać

廃棄はいき[suru] wyrzucić, pozbyć się; znieść (prawo)

廃棄物はいきぶつodpady

産業廃棄物さんぎょうはいきぶつodpady przemysłowe

死体遺棄したいいきporzucenie ludzkich zwłok

棄権きけん[suru] powstrzymać się od głosu, nie skorzystać z prawa, zrzec się z prawa

棄却ききゃく[suru] odrzucić, oddalić (oskarżenie, powództwo)

投棄とうき[suru] wyrzucać (śmieci, odpady)

Materiał z innych znaków

放射性廃棄物ほうしゃせいはいきぶつodpady promieniotwórcze

核廃棄物かくはいきぶつodpady promieniotwórcze; por: 放射性廃棄物 ほうしゃせいはいくぶつ

棄却ききゃく[suru] odrzucić, oddalić (oskarżenie, powództwo)

破棄はき[suru] zniszczyć; odrzucić; odwołać; wypowiedzieć, złamać (traktat)

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (6 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.