Poziom 1: Lekcja 17

8【 止 】

iść, kroczyć

por.

on'yomi:

kun'yomi:ある(く)あゆ(む)

pinyin:

歩くあるくiść, kroczyć

進歩しんぽpostęp, progres, [suru] robić postęp

歩道ほどうchodnik

歩行者ほこうしゃpieszy

一歩いっぽjeden krok

歩むあゆむiść, kroczyć, podążać

Materiał z innych znaków

初歩しょほpodstawy (wiedzy)

初歩的しょほてき[na] elementarny

巡り歩くめぐりあるくpodróżować

散歩さんぽspacer; [suru] iść na spacer

日本語初歩にほんごしょほjapoński dla początkujących

横断歩道おうだんほどうprzejście dla pieszych

歩道ほどうchodnik

歩道橋ほどうきょうkładka dla pieszych

譲歩じょうほ[suru] pójść na kompromis, pójść na ustępstwo

進歩しんぽpostęp, progres, [suru] robić postęp

【 散歩 】

海岸(かいがん)散歩(さんぽ)しませんか。
Nie przeszedłbyś się na spacer na wybrzeże morza?

【 横断歩道 】

(かれ)横断(おうだん)歩道(ほどう)(ある)いていたのに(くるま)にはねられてしまった。
On został potrącony przez samochód, kiedy przekraczał ulicę na przejściu dla pieszych.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.